Ako odstrániť zlo?

CR-10 NE B

Zlo. Všade okolo nás ho je neúrekom. V prvom čítaní sme počuli, ako vniklo do nášho sveta a všetko sa pokazilo. Odvtedy je svet vo vojne, to je to nepriateľstvo medzi potomstvom démona v hadej podobe a potomstvom prvej ženy, o ktorom sme počuli v závere prvého čítania.
Ako odstrániť zlo? Zaujímavá otázka. A nebezpečná. Pretože zlo je neviditeľný parazit, ktorý potrebuje viditeľného nosiča. Človeka. Už toľkokrát v dejinách sa to zvrhlo a ľudia s dobrým úmyslom odstraňovali "zlých"* ľudí mysliac si, že tým slúžia dobru, lebo odstraňujú zlo. Ale nezbavili sa zla. Iba ho rozmnožili. Nie. Zlo si nezaslúži našu pozornosť. Potrebujeme rozmnožiť medzi nami dobro.
To je to, čo Ježiš hovorí v tom krátkom podobenstve: "Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom." Potrebujeme byť silní dobrom.
Ako rozmnožiť dobro? V našej farnosti máme dnes Farský deň a vybrali sme tému "Farnosť je ako úľ, každý je dôležitý." Nejde ani tak o to, že každý má mať vo farnosti nejakú úlohu. Pri tých slovách myslím na Ježiša, ktorý na nás ukazuje všezahŕňajúcim gestom a hovorí: Toto je "moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka." 
1. Kristov brat či sestra. Chceš rozmnožiť dobro? Daj pocítiť ľuďom okolo seba, že sú Boží, že sú Kristovi bratia a sestry.
2. Tvoj brat, tvoja sestra. Ako to urobiť? Nuž tak, že toho človeka urobíš svojim bratom či sestrou. Daj mu pocítiť, že je pre teba dôležitý. A že tá jeho dôležitosť nepramení z toho, že je krásny, sympatický, úspešný, múdry, bohatý... ale z toho, že patrí do tej istej rodiny ako ty, je Kristov brat, sestra či matka. 


__________________
* Tie úvodzovky nechcú povedať, že tí ľudia boli v skutočnosti dobrí. Neboli. Prepadli zlu. No prieči sa mi o niekom povedať, že je zlý. Takto povedané to vo mne evokuje niečo nenapraviteľné, diabolské. Diabol je zlý. Pretože nikdy nebude dobrý.

Publikácie a pomôcky