Zostaneš?

https://de.wikipedia.org/wiki/Lydia_(Bibel)

VN-06 PO

"Pán, Boh, miluje svoj ľud", spievali sme v dnešnom žalme. Prvé čítanie je dojímavým príkladom napĺňania týchto slov. Pavol a jeho spoločníci sa na svojej misijnej ceste dostali do Filíp v Macedónsku. V meste nie je synagóga, no predpokladajú, že ak tam j"Pán, Boh, miluje svoj ľud"e aspoň maličká židovská komunita, budú svätiť sobotu modlitbou pri rieke. 
Predpoklad bol správny. Pri rieke našli v sobotu Lýdiu, ktorá tiež patrila k vyvolenému ľudu, ktorý Pán, Boh, miluje. 
Je to silná vec, krásny príklad toho, ako Boh cez svojich ľudí hľadá a zhromažďuje svoj ľud. Niet divu. Stačí si spomenúť na Ježišovu výzvu zo včera: "Ostaňte v mojej láske." Zostaneš?

Publikácie a pomôcky