Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

"Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde." Tak znie dnešný spev pred evanjeliom. Tie slová ma priviedli k otázke, akým spôsobom, či presnejšie spôsobmi vzdávame slávu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.
Liturgia. Vrcholným spôsobom je liturgia, bohoslužba. A z nej má prvé miesto slávenie svätej omše. Ľudia často vravia, že nechodia na omšu, pretože z toho nič nemajú. Rodičia hovoria: deti sú neposedné, aj tak z toho nič nemám. Niekto je unavený po náročnom týždni a hovorí, aj tak toho nič nemám. Iný sa veľmi trápi a nevie sa nič sústrediť. A hovorí: Na čo tam pôjdem? Aj tak z toho nič nemám, nesústredím sa. Je otázne, či naozaj z toho nič nemáš. Myslím, že máš, len o tom nevieš. Ale ešte dôležitejšie je, že to nie je až také dôležité ;-) Príď spolu s nami osláviť Boha. Najlepšie, ako vieš a môžeš.
Na druhej strane nenapadlo ti niekedy, že by si do tej nedeľnej oslavy Boha mohol vložiť viac? Pouvažuj, čím by si mohol ešte viac osláviť Pána. A možno sa rozhodneš nabudúce zobrať so sebou spevník, aby si ho mohol osláviť spevom. Možno prehodnotíš svoje oblečenie a vyberieš to najlepšie, čo máš v skrini. Na Božiu slávu. Možno budeš cítiť potrebu zdôrazniť niektoré gestá a postoje, tak aby tvoje prežehnanie či kľačanie bolo Pánovou slávou...
Uskutočnenie svojho najlepšieho ja. Nezabúdaj, že si Božím dielom. A preto si jeho slávou vždy vtedy, keď sa stávaš tou najlepšou verziou svojho ja. Tak ako je každý úspech detí slávou ich rodičov, každé dobro, každé tvoje sebazdokonalenie je oslavou tvojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Uskutočňovanie Pánovho slova. A tiež sme slávou svojho Boha vždy vtedy, keď nedovolíme, aby jeho slovo padlo naprázdno, keď ho uskutočňujeme. Napríklad dnes nám evanjelium opäť pripomína veľké poverenie: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Osláv Boha tým, že naplníš tieto slová. Dal si pokrstiť svoje deti? Výborne. Nauč ich zachovávať všetko, čo nám Kristus prikázal. Máš v robote kolegyňu, ktorá je ľahostajná vo viere? Oslov ju, uč ju, pomaličky ju privádzaj k poznaniu Krista.

Urob aj dnes všetko, čo je v tvojich silách, aby bola "sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde."  Amen.

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni

Publikácie a pomôcky