Pri matke, pri synoch a dcérach

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Veľkonočné obdobie, ktoré včera skončilo, je aj časom narodenia Cirkvi. Katechizmus hovorí, že:
  • "Cirkev sa zrodila najmä z Kristovho úplného sebadarovania za našu spásu, ktoré anticipoval v ustanovení Eucharistie a uskutočnil na kríži."
  • Začiatok a vzrast [Cirkvi] naznačujú krv a voda, ktoré vyšli z otvoreného boku ukrižovaného Ježiša.“
  • „Z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo [sviatosť] celej Cirkvi.“ Ako bola Eva utvorená z boku spiaceho Adama, tak sa Cirkev zrodila z prebodnutého srdca Ježiša Krista zosnulého na kríži.  (KKC 766)

Ak je kríž miestom narodenia, Turíce sú prvým zaplakaním, prvým výkrikom, ktorým novorodenec dáva o sebe vedieť. V deň zoslania Ducha Svätého „bola Cirkev verejne zjavená pred zástupmi a kázaním sa začalo šírenie evanjelia medzi národmi“ (KKC 767).

Ako s tým súvisí Mária? 
Je pri tom. Stojí pod krížom, pri Jánovi a ženách, zastupujúcich tam práve sa rodiacu Cirkev. Stojí tam a trpí bolesťami, dosť podobnými tým pôrodným (evanjelium). A je aj tam vo večeradle, v zhromaždení novonarodenej Cirkvi, "kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov." (alternatívne prvé čítanie) Mária je tam, kde má byť: mama pri svojich deťoch.

Ozaj a kde máme byť my? Pri mame a pri jej deťoch. Pozor, to patrí spolu a v žiadnom prípade to nemožno oddeľovať. Možno aj tam smeruje prvá otázka, ktorú kladie Boh človeku: "Kde si?" (prvé čítanie)

Publikácie a pomôcky