Nevyhnutný postoj

VN-07 PI

Ježiš zveruje Petrovi najdôležitejšie poslanie: Robí ho pastierom Cirkvi. Pritom sa trikrát pýta na to isté. Prečo trikrát? Možných vysvetlení je samozrejme viac. 
Jedno ma veľmi oslovuje: V tej otázke ide o to, či má Peter všetko, čo potrebuje pre naplnenie poslania. Nie preto, že by to o ňom nevedel. Ale preto, aby si to Peter dobre uvedomil.
A čo je to? Rozhodný postoj: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
To je vlastne aj to hlavné, čo potrebuješ aj ty aj ja.

https://www.youtube.com/watch?v=uO3fkFwacPE

Publikácie a pomôcky