Príhovor pre deti / Je to súrne

Nanebovstúpenie Pána

Dnes* zaznieva v evanjeliu Ježišovo rozhodné slovo: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." A to ma privádza k dvom otázkam:

1. Kedy vyrážame?
2. Čím začať?

2. Začnem radšej tou druhou. Dnes nás Ježiš posiela hlásať evanjelium. Slovo evanjelium znamená radostná zvesť o spáse. Teda nie o víťazstve v hokeji alebo zľave v Jednote, lebo to sú zvesti, ktoré vedú k radosti veľmi krátkej a plytkej. Posiela nás hlásať zvesť o spáse. Konkrétne túto: "Kto uverí a dá sa pokrstiť." 
A pripája aj motiváciu, keby sa nám náhodou do toho nechcelo. Maj na pamäti, že "kto neuverí, bude odsúdený."  Predstav si tú hrôzu, že by bol niekto zatratený preto, že ty si ho nepovzbudil k viere! To je o jeden dôvod viac, prečo ísť.
Väčšina ľudí okolo teba je pokrstených. Ale je stále veľa oblastí života, v ktorých potrebujú, spolu s nami, veriť Ježišovi. Povzbuď ich: Ver Ježišovi a budeš spasený.   

1. A teraz tá prvá. Kedy vyrážaš? Neodkladaj to.

PS: Viac si o tom môžeme povedať nabudúce, teraz musím bežať. Lebo je to súrne.

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4951

___________________
* Ono samozrejme zaznieva vždy, ale predsa, dnes to treba zdôrazniť :-)

Publikácie a pomôcky