Hľadať je ľahšie...

VN-06 PI

Neviem, či sa Pavlovi v Korinte páčilo. Ale zrejme mal v pláne zastabilizovať vznikajúce kresťanské spoločenstvo a ísť ďalej presne tak, ako to urobil na iných zastávkach na misijných cestách. Lenže Boh mal iný zámer. V dnešnom prvom čítaní sme počuli: Pán mu povedal v noci vo videní: „Neboj sa, len hovor a nemlč, veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste mnoho ľudu.“ Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.
V čom spočívala jeho služba? V hľadaní tých, ktorí už z milosti patria k Božiemu ľudu, ale ešte to nikto nevie. Ani oni sami. Pavol ich musí objaviť ako sochár odkrýva sochu v kuse dreva. Jeho úlohou nebolo urobiť z niekoho učeníka, ale objaviť tých, z ktorých si chce Kristus učeníkov urobiť. 
Možno každý Pavlov deň začínal modlitbou: 
Tu som, Pane, pripravený hľadať tých, ktorých si si vyvolil. Veď ma v tejto službe. 
Tak či onak môžeš takou modlitbou začínať každý deň ty.

http://www.oneaccordministries.org/2017/07/24/acts-189-10-2/

Publikácie a pomôcky