Daj to najlepšie

NE-07 NE B

Judáš je preč a už sa nikdy medzi dvanástich apoštolov nevráti. Ale služba, pre ktorú bol vybraný, zostala. Preto Peter prichádza s požiadavkou, aby bol vybraný na jeho miesto ďalší. Dnešné prvé čítanie zďaleka nie je len o tom, ako kresťanská komunita v Jeruzaleme pristúpila k riešeniu praktického problému. Je to Božie slovo. A treba nám k nemu pristúpiť s vierou, že to je slovo pre nás, do dnešného dňa.

Ježišovo slovo a rozhodnutie je sväté. Prvá vec, ktorá na rozprávaní zaráža je otázka, prečo to vlastne riešili. Prečo majú potrebu doplniť počet dvanástich? Peter hovorí jasne: je to vo Svätom písme ("Jeho úrad nech prevezme iný.") A je to niečo, na čom Ježišovi, ako to vidíme v evanjeliách, záležalo.
Nás to môže priviesť k zamysleniu nad tým, ako pristupujeme k veciam, na ktorých Kristovi záleží. Napríklad v dnešnom evanjeliu sa modlí za našu jednotu. Evidentne to považuje za dôležité. Aký postoj zaujmeš k tomuto jeho požiadavku?

Petrovo slovo je rozhodujúce. A potom je tu Peter, ktorý koná vo svojej autorite apoštola. Jeho slovo je pre komunitu v Jeruzaleme rozhodujúce. A čo našej postoje k rozhodnutiam pápeža či biskupa?

Dali to najlepšie. Tretia pre mňa fascinujúca vec je spôsob, akým vybrali dvoch kandidátov. Oni totiž vyberajú podľa toho, kto je najlepší, najvhodnejší. A tak je to správne: Bohu, pre bohoslužbu či pre službu Božiemu ľudu..., treba vyberať tých najlepších, najvhodnejších. Boh si zaslúži to najlepšie, čo máme.
Som úprimne vďačný za každého jedného človeka, ktorý robí akúkoľvek službu Pánovi a spoločenstvu v našej farnosti. O to viac, keď si uvedomím, že máme medzi sebou ľudí, ktorí by sa na tú službu hodili viac, majú lepšie vzdelanie, možnosti, talent, prostriedky... Ale nie sú pripravení dať to k dispozícii Pánovi. Opäť sa tak stáva realitou, že najviac dávajú tí, čo majú najmenej. Si pripravený(á) dať zo seba to najlepšie?

Boh má posledné slovo. Napokon ma veľmi oslovuje, že posledné slovo má v tom príbehu Boh. Komunita vybrala spomedzi seba dvoch najlepších, najvhodnejších kandidátov. A potom prosili, aby Pán rozhodol. A on si vyvolil Mateja.
To je ďalší prvok, na ktorý zabúdame: Urob všetko, čo je v tvojich silách. Ale nechaj Pána, aby mal posledné slovo.

https://www.jerusalemperspective.com/13905/

Publikácie a pomôcky