Nesťažujte sa, bratia...

CR-07 PI: Jak 5, 9-12

"Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení," hovorí Jakub v dnešnom prvom čítaní. "A to si mám nechať stále skákať po hlave?" reagovala podráždene istá pani. Nie, o skákaní po hlave tu reč nie je :-)
Jakub rozlišuje ľudí na kresťanov, ktorých nazýva bratmi a ostatných ľuďoch, židoch či pohanoch. Tu hovorí: "Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého..." My kresťania sme povolaní milovať všetkých ľudí. Ale láska kresťana k inému kresťanovi je iná ako k ostatným ľuďom. Pre tie dva druhy lásky starovekí kresťania použili označenie filadelfia (to nie je to mesto USA) a filantropia. Filadelfia je láska k bratom, ku kresťanom, filantropia zas láska k ostatným ľuďom. A tak ako s láskou strpíme viac tým, ktorí sú nám blízki než cudzím, podobne je to aj vo vzťahu k ostatným kresťanom.

Môžeš sa sťažovať. Ale pomôže to? Ak ti strpčuje život druhý kresťan, niekedy mu pomôže, keď ho na to s láskou upozorníš. Inokedy keď sa na neho konštruktívne posťažuješ. A potom je tu tretia cesta: trpezlivo znášaj jeho drobný nedostatok a námahu s tým spojenú obetuj Pánovi za neho, za jeho obrátenie. To je zvyčajne najefektívnejšie. Pravdaže hodnotené podľa, či ti ide o teba a tvoje dobro, alebo o brata a jeho dobro.

Publikácie a pomôcky