Čo ti ešte chýba?

CR-08 PO: Mk 10, 17-27

Uponáhľaný človiečik to stihol len tak tak. Na poslednú chvíľu pribehol, kľakol si pred Ježišom a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“  Treba o ňom povedať, že už toho, aspoň podľa vlastných slov, robí mnoho...
Ježiš ho zabrzdí jedinou vetou: "Jedno ti ešte chýba..." A človiečik odchádza, bez náhlenia, smutne... 
Niekedy robíme všetko práve preto, aby sme sa vyhli tomu jednému. A to potom v istom zmysle hodnotu toho všetkého výrazne znižuje. Nie je to totiž autentické.

Skús dnes pustiť do svojho srdca tie štyri Ježišove slová: Jedno ti ešte chýba..." Jedno čo? Možno zrieknutie sa nejakých istôt, výhod, plánov, predstáv. Alebo zrieknutie sa oprávneného nároku na niečo, čo iba ničí tvoj život. Alebo rozhodné odpustenie, zmierenie. Priznanie si chyby... Pomenuj si to jedno. A choď to vyriešiť. 

www.sscyrilmethodius.org/2014/06/aug-30-31-august-31-12th-sunday-after-pentecost-depostion-of-the-cincture-of-the-theotokos/

Publikácie a pomôcky