Čo si počneš s darmi Ducha Svätého?


Kto je Duch Svätý?
Ježiš o ňom v dnešnom evanjeliu hovorí, že je Tešiteľ, ktorého posiela, ktorý vychádza od Otca a vydá o Ježišovi svedectvo. A tiež že je to Duch pravdy, ktorý nás uvedie do plnej pravdy a zvestuje nám, čo má prísť. A ešte oslávi Ježiša tým, že vezme z Ježišovho a zvestuje to nám.
V dnešnom žalme ho vzývame ako toho, ktorý má moc obnoviť Boží zámer so svetom. Preto dnes spievame: "Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme."  Obnov tvar, podobu. Alebo, a to je tiež veľmi výstižné, obnov tvarovateľnosť.
V prvom i druhom čítaní je Duch Svätý Darca darov, dáva dary a keď ich človek prijme, prinesú v jeho živote ovocie Ducha.
A úplne fantasticky je to všetko zhrnuté v sekvencii, hymne pred evanjeliom: Otec chudobných, Darca darov, svetlo srdca bôľneho. Tešiteľ, hosť duše, sladké občerstvenie. V práci poľahčenie, v sparne ovlaženie, v plači potešenie. Svetlo oblažujúce.

Čo robí Duch Svätý?
A v druhej časti toho istého hymnu sa zase spieva viac o tom, čo túžime aby vykonal. Aby naplnil myseľ aj srdce verného Božieho ľudu. Očistil, čo je skalené, zavlažil, čo je znavené, uzdravil zranené.
Očakávame ho a vzývame s dôverou v jeho moc rozhýbať to, čo je stŕpnuté, zohriať, čo je skrehnuté, napraviť, čo je zblúdené. A prosíme o jeho dary: o svätú milosť sedmorú, o odmenu za čnosti, dobrú smrť i trvalú blaženú radosť.

Lenže čo s tým?
Chceš dary Ducha Svätého? Jasné, všetci chceme. Sme tak nejako nastavení, že chceme mať zo všetkého. Nikdy nevieš, kedy sa to pridá ;-) Problém je, že Duch Svätý nedáva dary tohto druhu, dary Ducha nie sú určené pre vitrínky.
Slovo duch súvisí so slovami vzduch, dych, dýchať... Pripomína nám to niečo, čo je kľúčové pre život. Ak človek nemá vzduch, alebo ak sa nemôže nenadýchnuť či vydýchnuť, jeho život v tomt osvete je bezprostredne ohrozený a o pár minút skončí. 
S Duchom Svätým je to podobne. Potrebujeme ho ako vzduch. Musíme ho dýchať, inak sa zadusíme. Lenže dýchať, to znamená nádych a výdych. Ak nevydýchnem, výsledok je dosť podobný tomu, ako keby som sa ani nenadýchol, alebo ako keby som nemal čo dýchať.
Nádych to je to, čo dostávaš, to sú jeho dary pre teba. Výdych je to, čo z teba jeho mocou vychádza v prospech druhých. Hovorí sa im aj ovocie Ducha Svätého. Dary Ducha dostávame preto, aby sa v našom živote premenili na ovocie Ducha.
Apoštoli nedostali dar jazykov preto svoje vlastné potešenie alebo úžitok, ale preto, aby všetci tí "Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi" počuli vo svojom materinskom jazyku "hovoriť o veľkých Božích skutkoch."   

Áno, pros o dary Ducha. Aby si mal čo rozdávať. Sú dary, ktoré nedostávame len pre seba.

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=7661

Publikácie a pomôcky