Zázraky a skutky

VN-04 SO

"Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie," hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Obyčajne mi pri tých slovách prídu na myseľ zázraky. A zahanbím sa, lebo nejaké očividné zázraky sa skrze mňa nedejú. Znamená to, že neverím v Krista?

"Kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám." Lenže v skutočnosti tvoria zázraky len malé percento z Ježišovej činnosti. A čo ostatných 99% jeho skutkov, tak nezázračných a pritom tak dôležitých? Skutkov, ktoré človek koná len preto, že verí. Inak by ich to nikdy nerobil. 
Poznáš to: S týmto človekom by som nikdy neprehodil ani slovo. Ale pretože verím Kristovi, ešte to s ním (s tým človekom) skúsim. Túto službu by som nikdy nerobil ani za peniaze. Ale pretože verím Kristovi, pustím sa do nej. Túto urážku by som nikdy neodpustil. Ale pretože verím Kristovi... Tomuto pravidlu desatora nerozomiem, nechápem, načo je to dobré. Ale pretože verím Kristom... budem konať skutky, aké koná on. Ba ešte väčšie.

Publikácie a pomôcky