Princíp

VN-03 PO

Mať všetko, hneď, bez námahy a zadarmo... bude pre ľudí vždy takým lákadlom ako pre muchy mucholapka. A hoci to všetci vieme, vždy sa nájde niekto, kto takúto osvečenú mucholapku nastrčí v "správny" čas na "správnom" mieste. Napríklad keď nejakej strane klesnú počty voličov o polovicu.
Ježiš sa správa presne naopak. On nechce, aby ľudia išli za ním, pretože sa chytili do pasce vlastného pohodlia. Keď ho chcú urobiť kráľom, povie im to dorovna: "Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa." 
A ešte pridá dôležitý princíp: "Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka." To je princíp hodný zapamätania.

Publikácie a pomôcky