Ovrátiť a obrátiť

hermitsdoor.wordpress.com

VN-05 PO

"Hlásame vám evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu", kričia Barnabáš a Pavol na obyvateľov Lystri, ktorí im chcú obetovať ako bohom. A ich slová by mali zasiahnuť aj nás. Posolstvo evanjelia v skratke: "Odvrátiť sa OD a obrátiť sa K." 
Jedno bez druhého nejde. Ak sa len odvrátiš OD niečoho, budeš sa celý život len odvracať, OD všetkého a všetkých. Staneš sa cynikom, ktorému nič nie je sväté. Na druhej strane sa nemôžeš obrátiť k Bohu bez definitívneho odvrátenia sa od toho, čo Božie, sväté, nie je.
Obráť sa aj dnes k Bohu. A polož mu otázku: Od čoho, Pane, sa mám dnes odvrátiť?

Publikácie a pomôcky