Odpoveď

VN-Veľkonočná nedeľa B

Rozposlal som SMSky s Veľkonočným pozdravom: "Kristus vstal z mŕtvych. [bodka]" Na detskej omši som sa pýtal detí, ako by odpovedali. A ich odpovede stáli za to. Tu sú niektoré z nich:
 • Aleluja  [výkričník] 
 • To je skvelé!
 • Ďakujeme ti, Pane.
 • Radujme sa.
 • Ježiš žije, to je super!
 • Oslavujme!

Nemenej inšpiratívne sú aj dospelácke odpovede, ktoré prišli na mobil. Tu sú niektoré z nich:
 • Amen.
 • Nech prinesie nový život.
 • Radujme sa, aleluja.
 • Veru tak. V jednej vete zhrnuté celé evanjelium.
 • Žiadna bodka, ale čiarka: Kristus vstal z mŕtvych, a spolu s Ním vstaneme aj my, zo svojich pádov, slabostí, hriechu, ale hlavne zo smrti do nového života.
 • Nie bodka, ale bodkočiarka; tak vstaneme raz aj my.
 • A samozrejme: "Kristus vstal zmŕtvych!" "Skutočne vstal!" "Voistinu voskrese!" "Alithos Anesti!"
Vyznanie Kristus vstal z mŕtvych totiž vyžaduje odpoveď. To nie je strohá informácia, ktorú jeden odovzdá a druhý príjme. Je to svedectvo, ku ktorému treba zaujať postoj.

Navyše je tu rozmer povzbudenia. Nikto z nás fyzicky neobjal Krista ako Mária Magdaléna. Nikto z nás nemal možnosť vložiť prst do rán po klincoch, ako Tomáš. My sme odkázaní "len" na istotu viery, v ktorej je vždy aj kus neistoty. V tej kratučkej vete "Kristus vstal z mŕtvych" vyslovujeme skúsenosť, ktorej môže rozumieť len ten, kto prežil to isté. On potvrdzuje istotu v našej neistote odpoveďou: "Skutočne vstal." Tak sa nájdu dvaja kresťania.
http://www.redemptoristky.eu/news/christos

Publikácie a pomôcky