Nebojte sa, choďte a oznámte...

www.deon.pl

VN-Veľkonočný pondelok

V dnešnom evanjeliu môžeme nájsť dve nebojte sa. Prvé adresuje Ježiš ženám. Druhé je síce nevyslovené, ale tušené. Veľkňazi ubezpečujú vojakov: "Keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo." 
Nebojte sa svedčiť. Ježišovo nebojte sa smeruje ženy k pravde v zmysle: nebojte sa ísť a svedčiť o zmŕtvychvstaní.
Nebojte sa klamať. Uisťovanie veľkňazov navádza vojakov na klamstvo v zmysle: nebojte sa, keby vás vaša lož dobehla, my to nejako vyžehlíme. 
Ich povzbudenia sú prázdne a napokon povedú len k väčšiemu strachu. Pretože zo strachu vyslobodzuje len pravda. V tomto prípade zvlášť Pravda s veľkým P.

Nebojte sa. Choďte. Oznámte. To sú tri slovesá, ktoré dnes Ježiš adresuje aj nám. A on nehovorí do vetra.

Publikácie a pomôcky