Krok viery

www.iconreader.wordpress.com

VN-02 NE B

Tomáš to má v niečom ťažšie, ako ostatní. Všetci už Ježiša videli, len on nie. A oni ho pozývajú, aby urobil krok viery. Akoby krok do tmy. Ani sa nedivíme, keď hovorí, že on neuverí, kým neuvidí... Paradoxne napokon aj tak uveril v to, čo nevidel. Videl len Ježiša, videl diery po klincoch a ranu po kopiji. A uveril, že Ježiš je jeho Pán a Boh, kým niektorí z tých ostatných možno zatiaľ uverili len že Ježiš žije.
Dnešné evanjelium je pozvaním ku viere, k blahoslavenstvu tých, ktorí nevidia ani to, čo Tomáš, a predsa veria. Čomu máme dnes veriť? Pozrime na dnešné evanjelium:
  • "Prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám!" Veríš, že Ježiš je dnes medzi nami? Že dnes je opäť ten istý prvý deň týždňa? Veríš, že dnes sme my tým spoločenstvom Kristových učeníkov? Veríš, že nám dnes prináša pokoj? Tak obnov dnes svoju vieru.
  • A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Veríš, že dnes aj my dostávame poslanie? Tak sa otvor pre jeho prijatie. Čo to konkrétne znamená? Veľmi sa ma dotýka prvá veta dnešného prvého čítania: "Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu." Myslím, že to je naše poslanie do nasledovných dní: mať jedno srdce a jednu dušu. To prvé čítanie je inšpiratívne. "Na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho." My sa čakáme, že sa o núdznych postará nejaká vláda. A pritom je v prvom rade našou úlohou, aby medzi nami nebolo núdznych. To nevyriešia žiadne vládne programy ani sociálne balíčky. Tie slúžia skôr na kupovanie hlasov vo voľbách, než na reálnu pomoc. Mimochodom, neviem, či ste si to všimli: "Na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho." Inak povedané: Nebolo medzi nimi núdzneho a preto na všetkých spočívala veľká milosť! Ak nemáme jedno srdce a jednu dušu s našimi núdznymi, pripravujeme seba samých o milosť.
  • "Prijmite Ducha Svätého."  Niekto by mohol namietnuť, že my na to nemáme. Tí druhí áno, ale my nie. Odpoveďou je Duch Svätý. Veríš, že Ježiš sa na nás dnes obracia a hovorí: "Prijmite Ducha Svätého." Veríš, že Duch Svätý má moc premeniť a zjednotiť naše mysle a srdcia tak, aby sme mali jedno srdce a jednu dušu? A chceš to? 
Obnov dnes svoju vieru. "A nebuď neveriaci, ale veriaci."

Publikácie a pomôcky