Dvakrát meraj, raz rež?

Zvestovanie Pána

"Dvakrát meraj, raz rež!" To je skutočne múdra ľudová múdrosť 😉. Chráni nás pred nezodpovednou zbŕklosťou. No niekedy máme tendenciu k opačnému extrému, k nekonečnému meraniu bez rezania.
Dnešný sviatok nás učí povedať áno. Zodpovedne, rozhodne a bez zbytočných prieťahov. Lebo niekedy, keď ide o život a veci s tým spojené, nie je čas na nekonečné premeriavanie typu: ja neviem, potom, počkaj...
Keď ide o život, vtedy je čas pre postoj služobníka, ktorý hovorí so žalmistom: Už idem, chcem plniť tvoju vôľu. A s Máriou: "Hľa služobnica svojho Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."
To nie je nezodpovedné. To je rozhodné. Veď ide o život.

Publikácie a pomôcky