Čo odpovieš?

VN-04 NE B

Kto je Ježiš? Na túto otázku je veľa odpovedí. V dnešnej liturgii slova sú hneď dve.
Uholný kameň. Prvá je od Petra. V prvom čítaní hovorí o Ježišovi: "On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným." Nejde samozrejme o žiadne uhlie, ale o kameň, ktorý stavitelia odhodili ako nepoužiteľný pre stavbu, aby nakoniec zistili, že bez neho nič nepostavia. Lebo práve ten a žiaden iný presne zapasuje na kľúčové miesto, na roh (do uhla). Petrova odpoveď je dôležitá pre každého z nás. Neodhoď Ježiša.
Mnoho našich bratov a sestier buduje svoj život bez Krista. Zúfalo a bez úspechu. Áno, niektorí z nich majú majetok, o ktorom sa nám nikdy ani nesnívalo. Alebo zážitky, vzťahy a postavenie. Alebo ďalší prechľastaný víkend... Ale nemyslím, že by bol taký život závidenia hodný. Ak v ňom chýba to kľúčové. "Kameň, čo stavitelia zavrhli." 
Dobrý pastier. Druhá je Ježišova vlastná. Hovorí: "Ja som dobrý pastier." Hovorí to dvakrát. A tiež dvakrát pripomenie, že položí život za svojich. Za nás. On to myslí vážne.
Čo odpovieš? V dnešnom evanjeliu hovorí Ježiš veľa o sebe, o tom, čo urobí, symbolickým jazykom vyjadruje, ako veľmi mu záleží na každom z nás. Ale za každým Ježišovým "Ja som..." sa pýta doplniť naše vlastné "Ja som..." 
Ježiš hovorí: "Ja som dobrý pastier. Poznám svoje... Aj svoj život položím za ovce."  Čo na to odpovieš?

Publikácie a pomôcky