Aby sa splnilo Písmo

VN-03 NE B

Sú veci, ktoré sa musia stať. Aj keď nie sú svojim protagonistom ani zďaleka milé. Keď sa podvečer veľkonočnej nedele zjaví Ježiš apoštolom, vysvetlí im, že to všetko, zatknutie, mučenie, poprava, smrť... sa muselo stať. Hovorí im: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ A Peter ide ešte ďalej. Ľuďom, ktorí sa zbehli v Šalamúnovom sĺporadí do očí povie: "Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života."

Nuž ale keď sa to všetko muselo stať, aby sa splnilo Písmo, potom za to nie je nikto zodpovedný. Či? Judáš je potom obeť osudu, Peter nemohol inak, dav je bez viny... Nuž sú veci, ktoré sa musia stať. Ale môžu sa stať bez nás. Keby nezradil Judáš, asi by sa našiel niekto iný. Ale nebol by to Judáš. Keby Peter nezaprel, možno by to urobil niekto iný. Ale nebol by to Peter.
Ak sa napríklad v našej krajine dejú nemorálne veci, ktorým nemôžeme zabrániť, môžeme a musíme zabrániť tomu, aby sa diali naším pričinením.

Hriech. Prečo to tak muselo byť? Tie veci sa museli stať tak, ako to hovorilo Písmo. Ale nie preto, že to bola predpoveď. Preto, že to inak ani nemohlo dopadnúť. Kde hriech ovládne ľudí, nie je ťažké predpovedať, ku akému výsledku to povedie. Nedovoľ hriechu vládnuť. Apoštol Ján nám to dnes hovorí: "Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého." 

Nevedomosť. Iný dôvod odhaľuje Peter. Hovorí: "Bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži." Ak je niekto hlúpy, nevedomý či nekompetentný a ocitne sa v situácii, na ktorú jeho schopnosti nestačia, nie je ťažké predpokladať, ako to dopadne. Nedovoľ nevedomosti, napríklad tej náboženskej, aby sa zabývala v tvojom živote. Vyhľadávaj príležitosti, aby si sa o svojej viere niečo nové naučil. A opäť pomoc od Jána z dnešného druhého čítania: "Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá."

A napokon sú veci, ktoré sa musia splniť. A majú sa splniť cez nás. V závere dnešnej evanjeliovej state čítame, že Ježiš učeníkom otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“ 
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. Otvor nám mysle, aby sme porozumeli Písmu a urob z nás svojich svedkov. Amen.

Publikácie a pomôcky