Prečo je zmŕtvychvstanie dôležité?

blogs.paxtv.org

VN-Vigília B

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" Tak je to správne! Keď sa ti zrúti svet, keď nevieš, čo a kade ďalej, rob to prvé, čo urobiť treba. Aj keď nevieš ako. Boh vždy nájde spôsob, ako odvaliť kameň, ako vyslobodiť z temnoty... 
Práve sa pominula sobota, do liturgie sme tak trochu prijali od starovekých Židov zvyk chápať západ slnka ako koniec dňa. Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome počkajú do východu slnka, potom pôjdu k hrobu, aby dokončili pohrebný rituál pomazaním mŕtveho Ježišovho tela. A zažijú šok. My sme sa zišli už po západe slnka, aby sme sa streli so živým Kristom.
Každý z nás svojím spôsobom chápe, kto je Ježiš Kristus i to, čo pre nás urobil a prečo vlastne potrebujeme Spasiteľa... Dnes ide o to, prečo je zmŕtvyvstanie také dôležité, že ho budeme sláviť nasledujúcich päťdesiat dní a vlastne každú nedeľu.
Zmŕtvychvstanie je potvrdením Ježišovej identity. Ježiš sa počas svojho verejného života opakovanie označoval za Božieho Syna, Mesiáša. Bez zmŕtvychvstania by sme museli skonštatovať, že išlo len o ďalšieho nafúkaného človeka, čo dosť precenil svoje možnosti. Alebo o úbohého psychopata, ktorého treba poľutovať, nie oslavovať.  
Zmŕtvychvstanie je potvrdením toho, čo pre nás urobil. Len skutočne mŕtvy môže skutočne vstať z mŕtvych. Žiadna klinická smrť, herecký výkon, omyl prírody alebo úspešný čin nejaké jogína (toť za hrsť z častých pokusov o vysvetlenie zdanlivého "zmŕtvychvstania" zo zdanlivej "smrti"). Zmŕtvychvstanie je potvrdením, že Kristus nás skutočne miloval a miluje do krajnosti. Veď počas svojho účinkovania opakovane hovoril, že prišiel, aby dal život za nás. 
Zmŕtvychvstanie je potvrdením, že potrebujeme práve Ježiša Krista. Aj my sme za istých okolností schopní milovať do krajnosti. Ale nie sme schopní milovať bezhranične, teda za hranicu, za krajnosť. Môžeš obetovať svoj život za človeka, ktorého miluješ. Bude to vznešené. Ale v tom momente tvoja prirodzená láska skončí. Mŕtvi nemilujú.
S mnohými prirodzenými záležitosťami tohoto sveta sa vieme vysporiadať aj sami. A zdá sa, že sa v tom pomaly zlepšujeme. Vieme si poradiť s chorobami, ktoré v minulých stáročiach skosili v priebehu pár dní tisíce ľudí. Vieme vyriešiť ťažkosti, ktoré boli pre ľudí pred nami neprekonateľné... 
Ale kto chodí s otvorenými očami, stále viac objavuje, že máme hranice. Jednak v prirodzenom svete, ale tie môže ľudstvo ešte nejaký čas posúvať. A potom v tom nadprirodzenom. A v tom sa vlastnými silami pohnúť nevieme. To je kameň, ktorý môže odvaliť len Pán.

Zmŕtvychvstanie je dôležité. A je nevyhnutné, aby o ňom ľudia počuli. Všimnite si, čo hovorí anjel ženám: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.‘"  
Choďte a hovorte všetkým, že vstal zmŕtvych. Choďte a hovorte im, kto ho môžu nájsť.

Publikácie a pomôcky