Podobenstvo o staršom bratovi

Pôst 02 SO

Podobenstvo o márnotratnom synovi je bezpochyby krásnym povzbudením pre všetkých, ktorí čo to pobabrali, uistením, že je práve je ten správny čas, aby sa vrátili k Bohu...
No Ježiš ho nevyrozprával mýtnikom a hriešnikom..., ale zbožným farizejom a zákonníkom, ktorí ne neho šomrali, že "prijíma hriešnikov a jedáva s nimi." 
Ježiš vyrozprával to podobenstvo preto, aby sa našli v tom staršom bratovi. A aby cez súcit s mladším dorástli do súcitu a pochopenia pre tých, čo urobili väčšie prešľapy, než oni sami. Súcit a pochopenie nie sú to isté ako súhlas. Ale sú nevyhnutnou výbavou starších bratov a sestier vo viere.
Máš súcit a pochopenie pre hriešnikov?

Publikácie a pomôcky