Ostrovček nového sveta

Školská omša: DOD

Uvažoval som, čo hovoria dnešné čítania o našej škole. A uvedomil som si, že je to to, čím by sa mala stať. V prvom čítaní sa s nami prorok Izaiáš podelil o svoje videnie budúcnosti. Videl totiž budúcnosť plnú noviniek. Boh mu povedal: „Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím.“
Niektorí ľudia si myslia, že škola je na to, aby sa v nej žiaci naučili urobiť zo zeme nebo až budú dospelí. Ale to aj tak nejde. Zem bude až do konca sveta len Zemou a nebo bude vždy nebom. Ale Boh hovorí o novej Zemi a novom nebi.
Úlohou katolíckej školy je v duchu týchto týchto slov 1.) pripraviť žiakov na život v novej zemi a novom nebi a 2.) byť už teraz malým ostrovčekom novej zeme v tomto starom svete. Inak povedané byť už teraz kusom novej zeme a miestom výchovy k novému životu v Božej prítomnosti.

Ostrov nového v starom. V evanjeliu sme počuli rozprávanie o úradníkovi, ktorému zomieral syn. Ten otec zúfalo hľadal Ježiša, jediného, kto mohol jeho syna zachrániť. Malý ostrov nového sveta v tom veľkom starom, to je miesto, kde zaručene stretneš Krista, riešenie pre tvoj život.
Výchova k životu v nebi. Pred chvíľou sme spievali krásny žalm s refrénom: „Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.“ Naučiť sa žiť už tu a teraz ako v nebi, znamená okrem iného naučiť  sa vidieť, čo robí Boh v tvojom živote, milovať ho a oslavovať.

Staňte sa tým ostrovčekom nového sveta, miestom, kde sa budeme spolu učiť nebeskému životu.

Publikácie a pomôcky