Čo pre nás Ježiš urobil?

Zelený štvrtok

V nedeľu padla otázka: "Kto je Ježiš?" Pre Herodesa ohrozenie kariéry, pre veľkňazov strata pohodlných istôt, pre stotníka Boží Syn, pre teba...?
Evanjelista Ján, autentický svedok Ježišovej popravy, jeden z mála, ktorí neušli..., hovorí, že Ježiš je ten, ktorý "miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti." 
Miloval svojich. Toto je dôležité: Ty si jeho! Ježiš miluje svojich a ty máš tú česť a milosť patriť medzi nich. Keď som to dnes ráno overoval, náš svet mal práve niečo vyše sedem a pol miliardy obyvateľov. Len niečo vyše dvoch miliárd ľudí výnimočným spôsobom patrí k tým jeho milovaným až do krajnosti, ku kresťanom. A ty patríš k nim. K nám.
Dostal si obrovskú, nezaslúženú milosť: Si umytý v krste, v pokání a sviatosti zmierenia Kristus umýva tvoje hriechy, ktoré sa na teba nalepili pri putovaní životom.
Miloval do krajnosti. Vždy si pamätaj, že ťa miluje do krajnosti. V prvom čítaní sme počúvali o obetovaní veľkonočného baránka. Kresťania počas tých dvoch tisíc rokov ani na chvíľu nezapochybovali, že práve Ježiš je ten Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ten, ktorý bol zabitý, aby ťa hriech nezožieral ako rakovina duše. Samozrejme, že sme slobodní a často si hriech vyberáme, pretože nás to stále k nemu nejako láka. Ale existuje pre nás cesta vyslobodzovania a vyslobodenia - Ježiš Kristus, ktorý umýva naše nohy. Nikdy neži v hriechu, keď si ho už spáchal, pros o odpustenie, nezdráhaj sa ako Peter a nechaj sa umyť. Spoveď i ostatné formy pokánia sú ti vždy naporúdzi.
Stal sa pokrmom na cestu. To, že nás miluje do krajnosti, sa prejavuje aj tým, že sa stáva naším pokrmom. Baránok, o ktorom je reč v prvom čítaní, sa po obetovaní stal pokrmom pre rodinu, pokrmom na cestu z otroctva na slobodu. V druhom čítaní sme počúvali o tom, ako skutočný veľkonočný baránok - Kristus vstúpil do podoby chleba a vín. Či presnejšie ako ustanovil svätú omšu, novú obetu, v ktorej sa chlieb stáva jeho telom a víno jeho krvou..., aby sme ich zjedli! Pri každej omši vstupuje Kristus do chleba preto, aby si ho prijal. Len asi jeden zo siedmych ľudí na svete má takú možnosť ako ty: prijať skutočné Telo Krista pod spôsobom chleba.
To je dar, ktorého hodnotu si uvedomujú niekedy len tí, čo ho stratili. Ľudia sa trápia so svojou povahou, okolnosťami, životom, pádmi, slabosťami, hriechmi... To je dôležité. Ale ako chceš byť úspešný bez Krista? Ako chceš úspešne prejsť púšťou života bez chleba na cestu? Bez Tela Kristovho? Každá nedeľa bez svätého prijímania je ako nezodpovedné šialenstvo gamblera, ktorý posledné peniaze svojej rodiny nastrká do hracieho automatu.
Dal nám príklad. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil?"  Chápeš, čo pre teba urobil a čo robí? Miluje ťa. Bez podmienok a do krajnosti. Obetuje sa za teba. Za mňa. Za nás. Stáva sa pre nás pokrmom na cestu. A napokon nám dáva príklad. Sám to dnes hovorí: "Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám."
Choď a rob aj ty podobne. Nemôžeš to urobiť tak isto ako on, ty nie si Boh. Ale je v tvojej moci milovať do krajnosti, Boha i ľudí. Je v tvojej moci obetovať sa za iných. Nemôžeš byť chlebom na cestu, ale je v tvojej moci byť spoločníkom na ceste tým, ktorí nevládzu. Choď a rob aj ty podobne.
https://misionerosdigitales.com/2017/04/juan-13-1-15/

Publikácie a pomôcky