Choď!

Pôst-05 NE B

Verím, že k pôstu očí, uší a úst ste v uplynulom týždni pridali aj pôst svojich rúk. Dnes sú na rade nohy :-). Napokon aj v úvodných veršoch dnešného evanjelia sa chodí až až. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. V tomto kratučkom texte nájdeme veľa podnetov pre pôst svojich nôh.

Chceli by sme vidieť Ježiša. Chceš vidieť Ježiša? Prehodnoť v tomto týždni, kam smerujú tvoje kroky. Tam, kde je Kristus, alebo tam, kde sa s ním nepočíta? Príď do kostola, najlepšie každý deň, na 10 minút. Príď na spoveď, ak si sa ešte nezmieril s Bohom a ľuďmi, tak teraz je ten najvyšší čas.
Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Gréci chceli vidieť Ježiša. To chcú vlastne všetci ľudia, túžba po Bohu je vpísaná do srdca každého človeka. Ale nie každý ju správne identifikuje. Tvoji blízki, tvoji kolegovia v práci, i ten nemožný sused... majú v sebe túžbu po Bohu. I keď si ju možno zamenili s túžbou po majetku, hrabivosťou, alkohol, zvrátené vzťahy alebo hracie automaty... Znova ťa vyzývam: hovor o nich s Ježišom. Urob to ako tí dvaja učeníci: "Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi." Príď do kostola niekedy počas dňa, postav sa pred Pána a povedz mu to: môj syn, sused, manžel... si babre život. Pane, zmiluj sa nad ním a  stvor v ňom čisté srdce, ako sme to spievali v žalme.
Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z Betsaidy. Je fantastické, ako tí cudzinci vo Filipovi spoznali človeka, za ktorým môžu prísť. Aj to je námet na pôst pre tvoje nohy: zastav sa a staň sa človekom, za ktorým môžu druhí prísť, keď si nevedia rady.  
Alebo urob prvý krok. Dopraj pôst svojim nohám a vykroč smerom k tým, ktorí sa ocitli na okraji, vylúčení, odmietnutí, nemilovaní a nechcení. Je jedno, či vlastnou vinou alebo nie... Zameraj sa na tých, ktorí sú na okraji a vykroč k ním s požehnaním.

Priviedli ich k Ježišovi. Pred pár dňami som to zažil. Prišiel za mnou chlap, pretože chcel vidieť Ježiša. Nepovedal to presne takto, ale bolo to presne takto. A verím, že ho uvidel vo sviatosti zmierenia a v Eucharistii a že ho vidí... Ten človek však prišiel preto, že ho niekto iný už dlhý čas povzbudzoval. Aj to je spôsob, ako iného odprevadiť ku Kristovi.

Nasledovať Ježiša. No tým, že prídeš ku Kristovi, príbeh neskončí. Naopak, vtedy začína to najlepšie. V speve pred evanjeliom to bolo vyjadrené takto: "Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník."  Staň sa Kristovým nasledovníkom. Začni každý svoj deň rozhodnutím: Pane, aj dnes chcem ísť všade, kam ma povedieš.


https://rgospel.com/2012/03/15/john-12-20-33/

Publikácie a pomôcky