Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil. A ty?

Pôst-04 NE B

Čo urobili ľudia? V prvom čítaní sme počuli, že "množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili Pánov dom, ktorý si zasvätil v Jeruzaleme. Pán, Boh ich otcov, posielal k nim poslov a vo dne v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohŕdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, až vzrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku."   Až prišli nepriatelia, ktorých ohavnosti s takým nadšením všetci napodobňovali, tí všetko zničili a obyvateľov odvliekli do otroctva v Babylone.
Prvé čítanie môže byť pre každého z nás spytovaním svedomia. Lebo občas sa aj my až príliš podobáme tým Židom.
  1. Množili nevernosti. Si verný všetkým sľubom a záväzkom, ktoré si prijal? Mimochodom prijal si ich dobrovoľne, bez nútenia. Čo napríklad tvoje pôstne predsavzatia? A čo tvoja vernosť zmluve s Bohom? Pamätáš na Dekalóg z minulej nedele?
  2. Napodobňovali ohavnosti. Boh nám dal úžasnú schopnosť napodobňovať. Preto sme schopní učiť sa. Vďaka napodobňovaniu vieme rozprávať, čítať, písať, počítať... Vďaka napodobňovaniu toho, čo vymysleli iní, máme domy, cesty, stroje, hospodárstvo. Boh nám dal túto schopnosť, aby sme sa učili napodobňovaním dobra, ktoré konajú iní. Ale čo napodobňovanie ohavností, teda toho, čo nie je dobré, čo škodí? Koľko mladých ľudí sa naučilo piť, fajčiť, brať drogy, či rozprávať ako vulgárny nevychovanec... napodobňovaním? Nezriedka napodobňovaním vlastných rodičov! A to, čo sa naučili, privádzajú ďalej až ku zvrátenej dokonalosti. Koľko mužov a žien dnes žije vo zvrátených vzťahoch, v ohavnom hriechu, v nemanželskom spolužití... Napodobňujú. Rodičov, čo žili manželstve len podľa mena. Protagonistov seriálov a filmov, produkovaných v konečnom dôsledku nepriateľom...
  3. Vysmiali Božích poslov a tupili jeho prorokov... To asi nepotrebuje ani komentár.
  4. Pohŕdali Božími slovami. Nie tak, že by sa im verejne vzopreli. Proste ich ignorovali. Nepripomína ti to niečo? Všetko to ohlasovanie, ktoré si pustil jedným uchom dnu (to je tá dobrá časť) a druhým hneď von (to je pohŕdanie)?! Nie je to pohŕdanie Božím slovom, keď má kresťan čas na všetko možné, len nie na to, čo hovorí Boh? 
Čo urobil Boh? Dnešná liturgia slova dáva na túto otázku jasnú odpoveď: "Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil", tak znie nadpis dnešného evanjelia, zostavený z Ježišových slov Nikodémovi. Alebo, ako sme to spievali vo verši pred evanjeliom: "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život." Prípadne vyjadrené Pavlovými slovami z druhého čítania: "Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom milosťou ste spasení a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi."

Čo urobíme my? Je čas, aby sme zapojili do pôstu svoje ruky. Ako? 
  1. Nedovoľ svojím rukám množiť nevernosti a napodobňovať akúkoľvek ohavnosť.
  2. Vezmi si do rúk a k srdcu Božie slovo. Napríklad aj to, ktoré dnes zaznelo cez Kýra, kráľa Peržanov: "S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech je Pán, jeho Boh, a nech vystúpi." Možno je na čase, aby si vystúpil proti napodobňovaniu ohavností či proti tomu, aby boli predkladané a ponúkané. Napríklad: Zvlášť muži sú slabí voči pokorujúcej a zničujúcej závislosti na hracích automatoch. Možno dozrel čas, aby si sa ozval. Alebo aby si urobil rozhodnutie, že nebudeš chodiť do podnikov, v ktorých takto zarábajú na ľudskom nešťastí.
  3. A stále platí pozvanie, aby si svoj záväzok urobil verejným a aby si ho spojil s konkrétnym človekom. Napríklad sa rozhodneš: Aj keď ja vôbec nehrávam, oddnes sa budem vyhýbať podnikom, v ktorých majú hracie automaty. To bude ťažšie. Ale prinesiem to ako obetu za XY, ktorý už prepadol závislosti.
Tým, že budeš konať dobro, že do pôstu zapojíš svoje ruky..., si nezískaš nebo. Dôvod je jednoduchý, miesto v nebi už máš! Aj to hovorí Pavol v druhom čítaní. Potrebujeme používať svoje ruky, aby sme to miesto nestratili, respektíve aby sme doň dorástli a dozreli.
Tak čo? Čo budeš robiť tento týždeň?
http://www.patrickcomerford.com/2015/03/john-3-14-21-for-god-so-loved-world.html

Publikácie a pomôcky