Vidieť...

Pôst-01 PO

Dnešné evanjelium nás opäť povzbudzuje k pôstu očí. Aj spravodliví aj tí druhí kladú Kristovi tú istú otázku: "Pane a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení?" Aj jedným aj druhým odpovedá podobne: "Bolo dôležité, aby ste videli hladných, smädných, pocestných a nahých... Sú tak dôležití, že som sa s nimi stotožnil!"
Vidieť hladných, smädných, pocestných a nahých... je dnes ťažšie ako v minulosti. To preto, že telesný hlad, smäd či chudoba zďaleka nie sú tak vypuklým problémom. Navyše sme až príliš zahľadení do seba, do svojich vecí a starostí. Všadeprítomná reklama upriamuje našu pozornosť na našu vlastnú v skutočnosti zdanlivú chudobu tým, že nám dookola ponúka to, čo nepotrebujeme a na čo vlastne ani nemáme.
No okolo nás je veľa ľudí, ktorí sú hladní, smädní, nahí, bez domova... Len je to vnútorný hlad, smäd, tuláctvo..., často dokonca bolestnejšie, než ten telesný hlad. Hlad po nežnosti, smäd po prijatí, tuláctvo tých, ktorí sa cítia akoby na nich nikomu nezáležalo...
Raz budeš stáť pred Kristom a on povie: "Bol som zúfalý, každý sa na mňa vykašľal, nikto mi nepomohol, žil som s pocitom, že nikomu na mne nezáleží..." A ty budeš mať chuť skočiť mu do reči s otázkou: "Ale ty? Nikdy som ťa takého nevidel!" A on: "Ale videl si okolo seba takých ľudí. A ja som bol v nich."
Odvráť dnes  svoj zrak od toho, čo nie je dôležité a zameraj sa na hladného, smädného, vydedeného Krista.
http://www.enterthebible.org/blog.aspx?post=1451

Publikácie a pomôcky