Toto je môj milovaný...

Pôst-02 NE B

Liturgia prvej pôstnej nedele nás viedla na púšť, miesto pôstu očí, aby upriamila našu pozornosť z nedôležitého na to, čo je podstané. Učila nás zatvoriť oči pri Diablových pokušeniach a naopak otvoriť ich pre službu tým, ktorí sú pokúšaní.
Dnes nás liturgia slova vyvádza na vrch. V prvom čítaní je to vrch v krajine Moria, v druhom vrch Tábor. Po vzore Abraháma a Izáka, Petra, Jakuba a Jána, dnes vystupujeme na vrch, aby sme sa učili počúvať. Alebo presnejšie, aby sme sa naučili počuť.
Je to ako v tom príbehu:
Po ulici kráčali dvaja muži. Zrazu sa ten starší zastavil a pýtal priateľa: "Počuješ?" Mladší sa nechápavo obzeral. "Čo by som mal počuť? Hlasy, hukot áut, rámus?"
"Ale nie," odpovedal starší. "Niekde tu spieva svrček.“ A naozaj, prešli pár krokov, a na trse trávy, čo akoby zázrakom prežila neďaleko popolnice, ho zbadali.
"Máš skvelý sluch," poznamenal mladší obdivne.
"Vôbec nie," usmial sa starší. "Sleduj," povedal a pustil na zem 50 centovku. Tá len jemne cinkla a chvíľočku sa kotúľala po chodníku. No hlavy okoloidúcich ju hneď zaregistrovali.

Ty si môj milovaný, moja milovaná. Tak je to vždy. Počujeme to, čo sme navyknutí počúvať. Dnes však potrebujeme vystúpiť na vrch, aby sme začuli slová, ktoré sú pre náš život kľúčové. A predsa k srdciam mnohých spomedzi nás sa ich zvuk ani nedostal. Počul si pred chvíľkou, čo ti Boh medzi riadkami evanjelia šepkal? "Ty si môj milovaný. Si moja milovaná." Nepočul si to? To je otázka zvyku. Musíš dopriať pôst svojim ušiam.

Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho. Ale určite si, dúfam, počul slová v riadku: "Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho." Zacieľ svoju pozornosť na Ježiša Krista a pozorne ho počúvaj. Cestuješ vlakom. V ušiach máš sluchátka, niečo počúvaš. Snažíš sa dostať v piatok popoludní zo Žiliny domov. Autom. Pre tých čo nevedia: v praxi to znamená aj hodinu v kolóne. Občas dve. Máš pustené rádio. Počúvaš. A čo keby si zmenil repertoár? Aj ja občas trčím v kolóne a tiež chodím po svete so slúchadlami na ušiach. Vďaka tomu som si za tri mesiace vypočul celé Sväté písmo. (Skús to. Nahrávky nájdeš napríklad tu.) Alebo si vyber kvalitnú duchovnú reláciu, dobrú prednášku... Počúvaj Otcovho milovaného Syna. A zrazu sa dotkne tvojho srdca, že aj ty si jeho milovaný.

Čo si ochotný obetovať? Otázka znie, čo si ochotný obetovať. V prvom čítaní Abrahám putuje do krajiny Moria, aby tam obetoval Bohu svojho milovaného syna." Lebo Boh mu povedal: "Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem." Abrahám vedel, čo je to zápalná obeta, sám často zápalné obety pripravoval. Vybral najlepšie a najkrajšie jahniatko zo svojho stáda, zabil ho a celé spálil na kamennom oltári. Takto ho daroval Bohu. Vedel, čo to znamená obetovať. A Boh ho žiadal, aby obetoval svojho milovaného syna.
Čo si ochotný obetovať ty? Trochu času na modlitbu? Trochu hladu pri pôste? Trochu nepohodlia pri nedeľnej omši? Trochu nepríjemného pocitu pri čakaní na spoveď? Čo si ochotný obetovať ty? Lebo ak sa rozhodneš počúvať Otcovho milovaného Syna, bude ťa to niečo stáť. Zrazu ti zlý predstaví milión dôvodov prečo nie. Jeho taktiku som pripomínal už minulú nedeľu.

Toto je môj milovaný. A toto moja milovaná. Abrahám v tom príbehu na vrchu mlčí. Má na to svoje dôvody. Ale ty mlčať nemusíš. Môžeš sa postaviť pred Pána a povedať mu: "Pane, pozri, toto je môj milovaný. A toto je moja milovaná."  Povedz mu o tých, ktorých miluješ. Povedz mu o ich radostiach i bolestiach. Povedz mu o tom, akú máš z nich radosť. Alebo o tom, ako ťa nepočúvajú a ty máš strach, že ich to zničí. Ako na to? Dopraj pôst svojim ušiam a miesto počúvania všeličoho a všelikoho si nájdi desať minút. Vojdi do kostola, alebo sa zatvor vo svojej izbe. A povedz mu to. On ťa bude počúvať.
Môj milovaný syn je väzeň. Zvlášť mu povedz o svojich milovaných, ktorí sú uväznení závislosťami, zviazaní alebo gniavení krížom alkoholizmu, alkoholici a alkoholičky, ich manželky a manželia, deti a rodičia, susedia a kolegovia v práci... Všetci, ktorí trpia tým, že niekto nevie povedať nie. Pýtaj sa, čo môžeš pre nich urobiť. A potom počúvaj.

Tak poď, dopraj svojim ústam pôst, prines obetu, vystúp na vrch a uč sa počuť, čo hovorí Pán.
http://philosophinosceteipsum.blogspot.com/2012/02/segundo-domingo-de-cuaresma.html

Publikácie a pomôcky