Si zdravý? Blahoželám!

www.pietistschoolman.com

CR-05 NE B

Si zdravý? Výborne:-) Blahoželám ti. Dostal si veľký dar. Splnilo sa, čo ti pravdepodobne mnohí želali na začiatku nového roku... Toľkí iní ten dar nedostali.
Tak napríklad Jób z dnešného prvého čítania. Sťažuje si: "Keď sa ukladám na odpočinok, hovorím: Kedy asi vstanem? A znova očakávam večer a zmietam sa v bolestiach až do súmraku." Áno, nakoniec sa dočkal uzdravenia. Keď sa zo svojho utrpenia naučil všetko, čo sa naučiť mohol.
A chorí v Kafarnaume? "Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy." 
Evanjelista hovorí, že Ježiš "uzdravil mnohých," teda nie všetkých. Nakoniec hneď na druhý deň prichádzajú za ním učeníci, aby mu povedali: "Všetci ťa hľadajú." Ale on tam nezostane. Ide do ďalších miest a dedín, bez toho, že by uzdravil celý Kafarnaum. 
V ten večer možno v Šimonovom dome viacerým povedal: "Neboj sa, Boh ťa v tvojej chorobe neopustil. Bude ťa posilňovať, aby si to zvládol. To bude dobré, aj keď sa neuzdravíš!" Iného možno uzdravil bez slova, pretože to tak bolo pre neho lepšie. A ďalšiemu možno povedal: "Teba by choroba nezlomila. Ale Boh chce, aby si bol zdravý. Má pre teba poslanie." 

Ak si chorý, prežívaš trápenie, nespravodlivosť... a neprestáva to, Boh má moc a chce to všetko premeniť na požehnanie. Tak mu dôveruj. Ako Jób.
Ak si zdravý, darí sa ti, veci idú celkom tak, ako majú... aj to má nejaký dôvod. Ako svoje zdravie využiješ? Na čo si zdravý? Správna životospráva v tom má samozrejme svoju úlohu. Ale v konečnom dôsledku si zdravý, pretože je to na niečo potrebné. Máš poslanie a záväzok voči svojmu Bohu, voči tomuto svetu, tejto krajine, týmto ľuďom!

Apoštol Pavol v druhom čítaní hovorí celkom otvorene: "Všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel." A kúsok predtým: "Beda mi, keby som evanjelium nehlásal." 

Si celkom zdravý. Máš sa dobre a darí sa ti. To nie je len tak. Nezahoď ten dar.

Publikácie a pomôcky