Satan ho pokúšal, anjeli mu posluhovali

01-Pôst NE B

Evanjelista Marek niekedy udivuje svojou stručnosťou. Aj dnes. Štyridsať dní Ježišovho pobytu na púšti zhrnul s bravúrnou stručnosťou: Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali. Vlastne v tej skratke trefne vyjadril aj realitu nášho každodenného života: žijeme medzi pokušením a milosťou, dennodenne volíme medzi Diablovou a Božou ponukou. Rozdiely poznáme: Diabol je otravný, Boh trpezlivý. Diabol manipuluje, Boh pozýva. Diabol nás chce zničiť, Boh zachrániť.
Dynamika pokušenia. Diabol opakovane skúša stáročiami overenú taktiku. Možno ju zrhnúť v piatich bodoch:
 1. Túžba. Démon v človeku objaví túžbu. Tá môže byť hriešna (pomsta, snaha manipulovať iných a využívať...) alebo oprávnená (byť milovaný, mať radosť, byť šťastný, alebo len najedený ako Ježiš v púšti).
 2. Skratka. Vzápätí ponúkne človeku skratku, povzbudzuje ho, aby naplnil svoju túžbu hneď, bez čakania, nesprávnym spôsobom alebo v nesprávnom čase. Vstupuje do našich myšlienok s poznámkami typu: „Zaslúžiš si to! Máš na to nárok. Potrebuješ to. Je to tvoje právo. Bude to vzrušujúce!“ Tento dialóg sa väčšinou deje v našom vnútri.
 3. Spochybnenie. Tretím krokom je spochybnenie toho, čo hovorí Boh či už v Desatore, v Písme, cez Cirkev alebo cez svedomie. Poznáš to: „Ale to sa netýka tejto veci. A veď na tom nie je nič zlé. Aj iní to robia. To si určite vymysleli tí farári...“ 
 4. Polopravda. Po vnesení pochybnosti už ľahko podsunie človeku svoju polopravdu.
 5. Neposlušnosť. V momente, keď sa človek rozhodne konať ako bol navedený, vznikol problém. Hriech je na svete.
Sme zachránení. Taktiku poznáme a predsa toľkokrát naletíme. Znova a znova. A čo potom ľudia okolo nás, ktorí nemajú toľko šťastia ako my? V druhom čítaní nám apoštol Peter pripomína, že my sme na tom veľmi dobre, lebo sme zachránení skrze krst. Nemusíme byť v pokušeniach bezbranní, môžeme a vieme stáť na Božej strane. Nemusíme sa utopiť v mori hriechov. Sme zachránení a prvou úlohou zachránených je zachraňovať.

Staň sa anjelom. Markove slová sú naozaj trefné: Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali. Tvojou úlohou zachráneného človeka je byť tým anjelom, posluhujúcim pokúšanému. Ako na to?
 1. Identifikuj obeť. Pozri sa na ľudí okolo seba. Sú šťastní, alebo sklesnutí. Spokojní alebo večne utrápení. Radostní, alebo nekonečne ufrflaní. Živia sa chlebom od Boha (áno, aj na svätom prijímaní sa to dá spoznať), alebo uverili diablovi, že musia vlastnými silami zmeniť na chlieb kamene?
 2. Staň sa anjelom, ktorý posluhuje. Nie učiteľom (nepoučuj), nie organizátorom (neorganizuj mu život), ani lekárom (nesnaž sa ho dať do poriadku vlastnými silami), ale služobným anjelom. Ty predsa druhého človeka nemôžeš zmeniť! Nevieš to a nemáš na to silu. To urobí Boh v spolupráci s ním. Ty urob rozhodnutie: tomuto človeku chcem byť anjelom v Božích službách. Ako byť slúžiacim anjelom? Tak, že budeš robiť to, čo ten človek nevie, nevládze či nechce konať. Nevenuje sa svojim deťom? Urob pre ne niečo. Nevie si odrieknuť alkohol? Zriekni sa alkoholu na celé pôstne obdobie a obetuj to Pánovi za neho. Pán príjme tvoju obetu a skrze ňu požehná jeho, teba i tých, ktorí trpia alkoholizmom blízkych. Tvoje deti prepadli pokušeniu mať aj za cenu znesvätenia nedele? Choď na púť. Nie na pútnický výlet. Putuj do vzdialeného chrámu, obetuj čas a námahu. A keď tam budeš, pros Pána, aby im nezapočítal tento hriech.
 3. Záväzok. Keď sa rozhodneš, čo spravíš, urob to rozhodnutie verejným záväzkom. Nie preto, aby si sa chvastal, na to sme boli upozornení už v čítaniach Popolcovej stredy. Ale preto, aby si ho dodržal.
  • V našom kostole je na to Fialová kniha. Napíš do nej dátum, svoje meno a priezvisko (ak sa bojíš, tak len iniciálky, ale meno je lepšie), doplň čo urobíš, kedy a za koho. Ak robíš pokánie za obrátenie hriešnika, možno bude lepšie dať len jeho iniciálky. Každý štvrtok úmysly z celého týždňa zhrnieme a prednesieme pri švrtkovej adorácii. A v nedeľu budeme za ne sláviť svätú omšu. Kniha bude v kostole voľne prístupná, mimo svätých omší môžete do nej písať svoje záväzky. Nejako prirodzene radšej píšeme svoje prosby ako záväzky. Môžeš napísať aj prosbu, ale najskôr napíš záväzok.
Posti sa očami. V staroveku vyhľadávali mnohí pustovníci púšť, lebo to je miesto, kde sa toho nedá až tak veľa vidieť. Dosť jednotvárne, monotónne. V prvý pôstny týždeň je výbornou príležitosťou preto, aby sme dopriali svojim očiam pôst. Pozývam vás do tejto skúsenosti. Postiť sa očami znamená nepozerať vôbecpozerať menej a pozerať viac.
 1. Nepozerať vôbec znamená jasné dištancovanie sa od hriechu. Ak si to ešte neurobil, zriekni sa hriechu očí.
 2. Pozerať menej znamená zrieknuť sa toho, čo je dobré a vytvoriť tak priestor to, čo je ešte lepšie. Napríklad zriekni sa pozerania (TV, počítač, mobil, inteternet, noviny) za niekoho, kto sa nevie alebo nemôže (musí s tým pracovať). 
 3. Pozerať viac. Tvoj pôst očí môže spočívať aj v tom, že budeš pozerať viac. Pozeraj viac a čítaj Sväté písmo alebo dobré knihy, obetujúc to za tých, čítať nebudú. Pozri si kvalitný film s duchovným posolstvom. Všímaj si viac ľudí, ktorí sú inak na okraji tvojej pozornosti a niečo pre nich sprav...
  • Pre tých, ktorí sa chcú postiť tým, že doprajú svojím očiam viac pozerania dobrého, budú v našom kostole tento týždeň k dispozícii viaceré dobré knihy a DVD, ktoré si môžu bezplatne požičať.
http://www.freresfranciscains.ca/nouvelles/duccio-la-tentation-du-christ-sur-la-montagne/

Publikácie a pomôcky