Rozbehli sa po okolí

CR-05 PO

Keď evanjelisti opisujú ako Ježiš niekam prišiel, zvyčajne poznamenajú, že sa ľudia hneď zhŕčili okolo neho. Marek dnes hovorí naopak o tom, ako sa v prvej chvíli rozbehli na všetky strany. Presnejšie: "Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli." 
Títo ľudia už Ježiša poznali a teraz len spoznali, že je to on. A utekajú, aby k nemu priniesli svojich chorých, ktorí nemajú toľko šťastia ako oni a nemôžu prísť.
Blíži sa pôstne obdobie a to je ideálny čas nejakým spôsobom priniesť pred Ježiša tých, čo sú vzdialení a paralizovaní rôznymi životnými okolnosťami. Už dnes si premysli, koho chceš priviesť ku Kristovi. A tiež si priprav nosítka a naplánuj cestu. Teda už dnes premýšľaj o tom, za koho budeš obetovať svoje pôsty a skutky pokánia. A naplánuj si, čo, ako a kedy budeš robiť.
Len Ježiš má pre vzdialených a paralizovaných uzdravenie, nie ty! Ale možno len ty ich môžeš k nemu priviesť.

Publikácie a pomôcky