A ty? Chceš byť čistý?

CR-06 NE B

Nariadenia knihy Levitikus boli jasné: pri prvom náznaku malomocenstva musel byť chorý izolovaný. Pretože išlo o strašnú, nákazlivú chorobu, ktorú nedokázali liečiť, bránili sa jej ako vedeli. Malomocný sa musel počas putovania púšťou zdržiavať mimo tábora. Neskôr, keď sa židia usídlili v Palestíne, malomocní nesmeli bývať v meste či dedine, boli vykázaní na okraj.
Kontakt so zdravými bol obmedzený. To, čo si dovolil ten chorý z dnešného evanjelia, bola istým spôsobom trúfalosť. Niečo také nesmel podľa zákona urobiť. Priblížil sa k zdravému.
A trúfalé je aj to, čo robí Ježiš: dotkol sa ho.

Lepra je strašná, hoci dnes ju už vieme liečiť. Ale existuje aj niečo, čo by sme mohli nazvať malomocenstvom, leprou duše - hriech. Ten sa akoby nalepí na človeka a hneď na seba nabaluje ďalší a ďalší. Je prudko nákazlivý. A v konečnom dôsledku izoluje človeka od druhých.
Tvoj hriech je tvoje malomocenstvo. Aj keď ti to si väčšina ľudí nemá odvahu povedať, tvoj hriech je odporný, zohyzďuje ťa. Svojím hriechom sa stávaš pre nás ostatných nebezpečný, lebo nás všetkých to k hriechu ťahá. Stávaš sa pre nás pokušením...

Dobrá správa je, že Ježiš Kristus, Boh, ktorý sa stal človekom, mám moc nad tvojim hriechom. Skloň sa pred ním ako ten chudák z dnešného evanjelia a povedz mu to, čo on: "Ak chceš, môžeš ma očistiť!" On má moc urobiť to.
Ale pozor. Pravdepodobne sa ti totiž povie: Ja chcem, aby si bol čistý. Ale chceš to aj ty?

https://www.gruposdejesus.com/6-tiempo-ordinario-b-marcos-140-45/

Publikácie a pomôcky