A čo tvoj pôst?

Pôst: Piatok po Popolcovej strede

Dnešné prvé čítanie nám môže poslúžiť hneď dvomi spôsobmi. Môžeme ho použiť ako spytovanie svedomia i ako návod.
Aký bol (je) dnes tvoj pôst? Pánove slová, doslova vykričané prorokom Izaiášom, nesmieme nechať len tak prejsť odoznieť. "Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje cesty... Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti..." hovorí Pán. No hneď dodá ale: "V deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov! Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne... Azda som si takýto pôst vyvolil?!" Aký je alebo bol tvoj dnešný pôst? Dúfam, že si si vybral niečo dobré, čoho si sa zriekol, aby si to priniesol ako dar pred Pána. Možno si menej jedol, pila si iba vodu. Možno bol tvoj mobil celý deň vypnutý, alebo si sa zriekla obľúbeného seriálu. A to je tá dobrá časť. Ale, a tu je na rade spytovanie svedomia.
  • Nebolo v tvojom dnešnom konaní niečo obchodnícke v duchu hesla "niečo za niečo", najlepšie viac za menej?
  • Pozri na svoj deň a prehodnoť svoje správanie sa k iným. Asi nezamestnávaš žiadnych robotníkov, ale predsa nenájde sa v tvojom dni človek, ktorý od teba dostal menej než mal? Ktorý dal tebe viac, než ty jemu? To samozrejme nemusí byť zlé. Ale je to výzva.
  • A čo láskavosť, pozornosť, ochota, nežnosť, odpustenie? Koľko miesta si im dnes vyhradil?
Aký bude tvoj pôst? Pánove slová nás vedú tiež k otázke čo a ako ďalej. Aký pôst máš v pláne ďalej?
  • Čo je tými nespravodlivými putami, ktoré máš rozviazať, povrazmi otroctva, ktoré máš uvoľniť, väzením, ktorého dvere máš tvoriť dokorán, aby si prepustil zlomených na slobodu
  • Čo je tým tvojim chlebom, ktorý máš rozlámať. A kto je tvojím hladným? Možno sa od teba čaká, že rozlámeš na kúsky svoj voľný čas a dáš ho k dispozícii inému.
  • Čo je nahotou, ktorú máš zakryť? A čo tvojím plášťom? Možno to bude znamenať vstúpiť do pravdivých ohováračských rečí a povedať: "Áno, ten človek zlyhal. Ale ja cítim za neho zodpovednosť a miesto rozmazávania jeho nedostatkov sa budem dnes za neho postiť pred Pánom."
Tak čo? Aký bol, je a bude tvoj pôst?
http://satima.org/2016/02/how-to-make-the-best-of-lent-qa-82/

Publikácie a pomôcky