Pastieri sa poponáhľali do Betlehema

www.mccmurcia.org

Panny Marie Bohorodičky

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." Zaujalo ma, ako Lukáš opisuje, koho pastieri našli. Máriu a Jozefa i dieťa. To poradie je dôležité. Vyjadruje totiž, že pastieri našli manželov (Mária a Jozef) a rodinu (Mária a Jozef i dieťa).
Mnoho vecí, i veľmi zásadných, sa v našej spoločnosti mení. Vrátane poradia a priorít. A bojím sa, že nie vždy k lepšiemu. Tak ako pastieri našli manželov a rodinu, aj my potrebujeme znovu objaviť hodnotu manželstva a rodiny. V tomto poradí. 
Niečo dokonca hovoria aj štatistiky. Napríklad väčšina obyvateľov našej krajiny hovorí, že pokladajú rodinu za najdôležitejšiu hodnotu. Ale pri novoročných blahoželaniach, na rozdiel od starých vinšovačiek, sa spomínajú iné hodnoty, najčastejšie asi zdravie. A keď sa obzrieme okolo seba, zistíme, že sa ľudia sa ani nesprávajú akoby bola rodina najdôležitejšia. Muž považuje rodinu za najdôležitejšiu hodnotu, dokáže pre rodinu drieť od rána do večera, ale nedokáže sa pre dobro svojej rodiny zastaviť, niektorí si nedokážu pre dobro svojej rodiny odoprieť alkohol a podobne. Aj mladí považujú podľa štatistík rodinu za prioritu. A predsa sa väčšina mladých ľudí rodiny reálne zrieka, odkladajú založenie novej rodiny na dlho a neurčito a tú, do ktorej patria, veľmi nebudujú... A ešte jeden postreh zo štatistiky. Rodina je na prvom mieste. Ale kde je manželstvo, ktoré je východiskom pre rodinu? Nie je!
Treba sa nám poponáhľať a objaviť manželstvo a rodinu. To je lepšie predsavzatie do nového roku, než len záväzok obmedziť sladkosti alebo pravidelne cvičiť. Objavuj svoje manželstvo a svoju rodinu.

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." Zaujalo ma tiež, kde ich pastieri našli. Lukáš tu nespomína maštaľ, ale Betlehem. Mená sú dôležité a meno Betlehem znamená Dom chleba. Pripomína mi to Eucharistiu, sväté prijímanie. Cestou k novému objaveniu hodnoty tvojho manželstva a tvojej rodiny, je pravidelné stretanie sa v dome chleba, pri svätom prijímaní, pri učení sa od Márie a Jozefa, pri počúvaní ich dieťaťa. Ak chceš  urobiť pre svoje manželstvo a rodinu niečo naozaj hodnotné, sláv za nich a s nimi každú nedeľu svätú omšu

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." Tretia vec, ktorá ma zaujala je, že v čase návštevy pastierov dieťa ešte nemalo meno. Až týždeň po narodení, "po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky."
Opäť pripomínam, že meno je dôležité. Meno Ježiš znamená JHWH zachraňuje, JHWH je spása. Boh je záchranca, ktorého potrebujeme. Jozef a Mária vybrali pre dieťa meno, ktoré označovalo jeho identitu. Nerozhodovali sa podľa toho, že pekne znie, hodí sa k priezvisku a podobne. A je príznačné, že si dali s výberom na čas. Naznačuje sa tým dôležitá vec: rodičia neurčujú identitu dieťaťa. Dieťa nie je vec, ktorú si rodičia naprogramujú podľa svojich predstáv. Dieťa je Božie stvorenie, s ktorým má Pán svoj plán, rodičia ho spoznávajú a pomáhajú pri jeho realizovaní. Pomôž svojim deťom objaviť a naplniť sny, ktoré má o nich Boh. Nie ty, nie ony. Ale Boh. Pomôž im ich objaviť a prijať za svoje.

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach."  Mysli na to, keď sa budeš niekam ponáhľať :-)

Publikácie a pomôcky