O počúvaní

CR-NE B

"Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia." Tak znie refrén dnešného žalmu. T ma privádza k štyrom otázkam.
1. Chceme počúvať? Pred pár dňami som čítal článok s názvom "Ach, to zase bola kázeň! Prečo radi kritizujeme homílie". Milé. A podľa diskusie pod článkom to vyzerá tak, že záujem o počúvanie kázní by tu aj bol. Ale chceme počúvať, alebo si chceme vypočuť? Vypočuť (si) iného je slušné a niekedy aj povzbudzujúce a obohacujúce. Môžem sa dozvedieť niečo nové, objaviť niečo pekné, povznášajúce. Ale počúvať, to je viac. Napokon rodičia to vedia najlepšie. Ešte nikdy sa mi žiaden rodič nesťažoval, že si ho deti nevypočuli. Ale o tom, že deti nepočúvajú, počúvam často. Chceš počúvať?
2. Chceme poslúchať? Tí rodičia chcú v skutočnosti povedať, že ich ratolesti neposlúchajú, alebo že neprikladajú ich slovám takú vážnosť, ako by mali. A to je tá druhá otázka: Chceme poslúchať? Nie náhodou sa v dnešnom žalme spomína Massa a Meríba, miesto neposlušnosti, kde si Izraeliti tvrdohlavo mleli svoje. Chceš poslúchať?
3. Koho chceme počúvať? V prvom čítaní Boh sľubuje Mojžišovi, že Izraelitom pošle proroka, ako je on. Hovorí: "Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe, do úst mu vložím svoje slová a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem." A tiež pripomína ten deň na Horebe, keď Izraeliti prišli za Mojžišom a prosili, aby s nimi Boh nehovoril, lebo sa boja. Prosili, aby im Boh hovoril len cez proroka.
Chceš počúvať a poslúchať Boha? Si pripravený nie len si ho každú nedeľu vypočuť, ale aj sa podriadiť jeho slovu?
4. Odmietneš počúvať démona? V dnešnom evanjeliu sa stretáme s ľuďmi, ktorí si prišli Ježiša vypočuť, no snáď sú tam aj takí, čo skutočne počúvajú. Ale je tam aj Ježiš a dáva nám príklad hodný nasledovania. Ježiš odmieta počúvať, ba čo i len vypočuť si diablove reči. Siahodlhú prednášku démona utne v začiatku jedinou vetou: „Mlč a vyjdi z neho!“ S diablom sa nediskutuje. Ani v myšlienkach. Si ochotný vyhnať zlého a odmietnuť ho počúvať?
  • Nerozhoduješ o tom, čo ti príde na myseľ. Ale len ty rozhoduješ o tom, na čo budeš myslieť. Ako to pripomína dnešné druhé čítanie: "Panna rozmýšľa o Pánových veciach, aby bola svätá."   
  • Nemáš moc nad tým, čo budú písať v novinách. Ale rozhoduješ o tom, ktoré noviny si kúpiš.
  • Nemôžeš veľmi zabrániť, aby v telke vysielali nemorálne programy. Ale prepnúť, alebo vypnúť..., to v je len a len v tvojej moci.

Si pripravený prihlásiť sa aj  v takýchto chvíľach k vernosti Pánovi a odmietnuť počúvať zlo?

"Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia."

Publikácie a pomôcky