Môžeš byť kráľom?

www.podomatic.com

CR-02 PO: 1 Sam 15, 16-23

V sobotu sme počúvali o pomazaní Saula za kráľa nad Izraelom. Samuel vtedy dostal Pána príkaz, s ktorým sa nestotožňoval: Pán mu povedal: „Toto je ten muž, o ktorom som ti hovoril, že bude panovať nad mojím ľudom.“ Už predtým ho Boh vyzval k poslušnosti, keď mu prikázal: "Počúvni ľud vo všetkom, čo ti hovoria; veď nie teba odmietli, ale mňa; nechcú, aby som kraľoval nad nimi.“
A prorok poslúchol. V nádobku s olejom, vylial ho na hlavu Kíšovho syna Saula, pobozkal ho a povedal: „Hľa, Pán ťa pomazal za knieža nad svojím ľudom, nad Izraelom. Ty budeš vládnuť nad Pánovým ľudom a vyslobodíš ho z ruky nepriateľov, čo sú okolo neho.“   
Boh posvätil vôľu ľudu a pomazaním dostal Saul milosti potrebné na to, aby bol skutočným kráľom nad Izraelom.

Dnes čítame, že Saul nemôže byť viac kráľom. Prečo? Stratil schopnosti? Stratil pomazanie? Nie, hodnosť, ktorú dostal, je neodvolateľná! Tak ako olej, ktorým bol pomazaný, sa mu vstrebal do tela, tak je jeho hodnosť neodvolateľná a nezmazateľná. Napokon aj preto využívame symboliku pomazania pri slávení krstu.
Saul nemôže byť kráľom, lebo nie je verný, nie je poslušný, nerešpektuje autoritu nad sebou. Boh je jediný, komu kráľ skladá účty, je jediný, voči komu je viazaný poslušnosťou a bezpodmienečnou vernosťou. Na rozdiel od svojich poddaných on má nad sebou jedinú autoritu.
Problém nie je v tom, že Saul bol raz neverný, že raz neposlúchol. Saul neposlúchal a už dávno prestal byť verný. Pomaličky, potichu, neformálne. A možno dokonca bez toho, aby si to uvedomoval. Výsledkom bolo, že v mene Boha a pre Boha konal veci, ktoré Boh nežiadal alebo rovno odmietal.

A teraz tá nepríjemná otázka. Aj ty si v krste pomazaný (á) za kráľa. Môžeš byť kráľom?

Publikácie a pomôcky