Kamene

CR-04 PO

Nadávať vlastnému kráľovi, nazývať ho krvavým diablovým (Beliálovým) mužom..., to nie je ako keď niekto v hneve vynadá svojmu susedovi. Je to ako hádzať kameňmi do vlastného otca. Lebo kráľ je otcom krajiny.
Gérov syn Semei hádže kamene, hrudy zoschnutej hliny a tvrdé nadávky po Dávidovi a jeho najbližších, keď utekajú z Jeruzalema, aby si zachránili holé životy. Vypukla totiž občianska vojna a na čele vzbury proti kráľovi Dávidovi je Dávidov milovaný syn Absolón.
Gérov syn Semei hádže kamene do Dávida, svojho kráľa. Dávidov syn Absolón posiela rovno armádu.

V príbehu vystupuje aj ďalší syn, Abisai, syn Sarvie, verný služobník kráľa, pripravený Semeiho zneškodniť a umlčať. Ale Dávid mu to nedovolí. Nedovolí zabiť Semeiho a nedovolí zabiť ani Absolóna. Hoci v tom druhom prípade si jeho služobníci urobia po svojom.

Možno budeš musieť dnes či zajtra znášať poníženie podobné tomu Dávidovmu. Je čas, kedy sa treba vzoprieť. A čas, keď sa treba pokoriť. Dnes nám dáva Dávid príklad v tom druhom. Príklad, hodný nasledovania.
https://www.aeragon.com/itz/06/06-0101-0117-00.html

Publikácie a pomôcky