Hľadanie hľadajúceho

CR-02 NE B

"Čo hľadáte?" Táto Ježišova zdanlivo bezvýznamná otázka dokáže v skutočnosti veľmi vyrušovať. Ak dovolíme. Ján Krstiteľ poznamenal o okoloidúcom Ježišovi: "Hľa, Boží Baránok." Ondrej a Ján to počuli a išli za ním. Ježiš sa obrátil, zbadal ich a položil tú otázku: "Čo hľadáte?"
Čo hľadáš? Čo hľadáš vo svojom živote? Čo chceš dosiahnuť? K čomu smeruješ? To je otázka, ktorá vyrušuje a ktorú si treba občas položiť.

"Poďte a uvidíte." Druhá Ježišova veta je nemenej závažná. To, že Ondrej a Ján poslúchli, bol začiatok radikálnej zmeny v ich životoch. Totiž za tým, čo hľadali vedome  bol ten, ktorého hľadali podvedomky. Kristus je cieľ nášho hľadania. Preto Ondrej, ktorý pôvodne hľadal len miesto Ježišovho prechodného pobytu. o pár hodín neskôr vyzná pred Petrom: "Našli sme Mesiáša!" 

"A priviedol ho k Ježišovi." To, čo robí Ondrej, je nadmieru dôležité. A ty si koho priviedol k Ježišovi? Komu si pomohol, aby spoznal jeho hlas, ako ho spoznal mladý Samuel vďaka Hélimu v prvom čítaní? Komu si ho pomohol spoznať Božieho Baránka, ako ho spoznali Ondrej a Ján vďaka svedectvu Jána Krstiteľa?
Bez Héliho usmernenia by nebol Samuel prorokom, ktorý svojho učiteľa mnohonásobne prevýšil. Bez poznámky Jána Krstiteľa by neboli Ondrej a Ján Ježišovými apoštolmi. Bez Ondrejovho svedectva by Peter nebol prvým pápežom... To, koho privedieš ku Ježišovi, je nesmierne dôležité!

"Vaše telá sú Kristovými údmi."  Totiž život človeka, ktorý nájde Ježiša a dovolí aby Ježiš našiel jeho... sa radikálne mení. Neprestane byť Ferom, Mišom alebo Zuzou..., no stane sa súčasťou Krista. Pavol o tom vie, preto to pripomína:  "Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?" Naozaj patria tvoje ruky, nohy, hlava... takýmto spôsobom Kristovi? Alebo inak: Čo môžeš urobiť preto, aby to bolo zrejmé?

"Poďte a uvidíte." Ak tú otázku položíte Ježišovi, možno len povie: "Poďte a uvidíte."  Choď za ním a uvidíš.
www.qumran2.net

Publikácie a pomôcky