Dve vety

www.deusemtudoesempre.blogspot.com

CR-03 NE B

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ To je všetko. Marek je naozaj stručný. Ježišove prvé verejné vystúpenie. Prvá kázeň po mesiaci strávenom v púšti. Trochu stručné, nie? Možno Marek chce, aby sme sa ničím nerozptyľovali a sústredili pozornosť na to, o čo ide. 
Čo to Ježiš hovorí? Dve vety. V prvej niečo oznamuje, v druhej prikazuje. 
  1. Oznamuje, že sa naplnil čas a priblížilo Božie kráľovstvo. Stručne, jasne, výstižne. Je najvyšší čas. Komu sa to zdá príliš stručné, nech si pozrie druhé čítanie. Je to síce tiež len jedna veta, ale na tri riadky. Pavol hovorí: "Čas je krátky!"
  2. To druhé je nepríjemnejšie a obyčajne nájdeme spôsob, ako to prepočuť:-) Čo máme robiť? 
    1. Kajať sa! Máme sa za čo kajať. Ja aj ty. Ale myslím, že vypísať tu zoznam tvojich alebo mojich hriechov by bolo v tomto momente kontraproduktívne. Asi by nás to nepriviedlo k pokániu. Kajaj sa zo svojich hriechov. Ako Ninivčania z prvého čítania.
    2. Veriť evanjeliu! Ver evanjeliu. Zober si ho, čítaj a ver mu. Počúvaj ho a ver mu.
Kajaj sa a ver evanjeliu. Dnes. Nečakaj na Popolcovú stredu, tá je až o mesiac!

Publikácie a pomôcky