Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa

www.pixabay.com

Zjavenie Pána

Dnes trochu netradične len dve poznámky:
1. Mám rozčítanú jednu milú knihu. Nemá absolútne nič spoločné s vianocami ani so Zjavením Pána, ale dnes ráno som v nej narazil na jednu spomienku na niečo z toho, čo patrí k dnešnému dňu a mám dojem, že to nemôžem neposunúť ďalej.
Mal vtedy hrozný strach urobiť to sám. Tommy (jeho najlepší a jediný kamarát) si o ňom myslel, že mu preskočilo; prehlásil, že jeho ani nenapadne, aby šiel na Štedrý večer z domu a niekde sa tam potme motal oblečený do posteľnej plachty. 
Ale pre malého Tima to bolo hrozne dôležité; chcel vedieť, aké to je vydať sa v noci na cestu cez pole za svetlom hviezdy... Keď otec našiel svojho malého synka sedieť potme na verande, trasúceho sa v prevleku za jedného z troch kráľov, neponúkol sa, že cestu vykoná s ním, len sa na neho zvedavo zadíval a zmizol v dome. 
Tim nejako pozberal všetku guráž a rozhodol sa, že pôjde sám, i keď počul, že na Štedrý večer ešte aj dobytok rozpráva ľudskou rečou. Hovoril si, že keby počul, ako v maštali bavia medzi sebou ich dve kravy, asi by umrel od strachu. Došiel práve k stene maštale a dotkol sa striebristého nenatretého dreva. Medzitým vyšli hviezdy a on si vybral jednu, zvlášť veľkú, za ktorou pôjde. V tom začul za sebou kroky. 
Prudko sa otočil; srdce sa mu poskočilo od strachu, ale v pološere spoznal otcovu postavu. Otec šiel ďalší kus cesty za ním, ale nikto z nich neprehovoril ani jediné slovo. 
V jednej chvíli Tim zakopol o pohodené vedro a inštinktívne natiahol ruku, aby sa o niečo oprel. Otec ho za ňu zachytil a pevne ju stisol. Potom spolu pokračovali v chladnej zamatovej tme okolo stodoly smerom k domu, v ktorom už všetky okná žiarili.*
Rozprávanie mi pripomenulo dôležitú vec: Nie náhodou sú tí mudrci či králi traja. Tak to má byť, lebo za hviezdou sa ťažko kráča samému. Otcovia, mamy, manželia... myslite na to. Nenechajte svojich blízkych samých tápať v tme.

2. Herodes rozhodne nie je príklad hodný nasledovania. Ale dnes myslím cez neho prehovoril Duch Svätý, hoci Herodes to určite nemal v úmysle. Hovorí: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa." Choďte a dôkladne sa vypytujte na Ježiša Krista, Syna Božieho. Zistite o ňom čo najviac, vstúpte s ním do ešte hlbšieho vzťahu ako doteraz, prijmite ho za Pána a Mesiáša.

Tie dve veci nejako spolu súvisia: Kráčajte za hviezdou a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Spolu.

___________________
* KARONOVÁ, Jan. Domů do Holly Springs. s. 226-227, upravené ;-)

Publikácie a pomôcky