Škvrna a pečať

http://ifiwalkedwithjesus.com

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Keď si pripravujem príhovor na Nepoškvrnené počatie, vždy si spomeniem na jeden môj homiletický pokus. Pri školskej omši som sa vtedy pýtal detí na škvrny a padla aj otázka, na čo má škvrny taká žirafa. Odpoveď bola skvelá: "Na parádu!" Aj keď škvrna, o ktorú ide pri dnešnom slávení, na parádu vôbec nie je.
Ale aby som bol presný, ani dnes to v skutočnosti nie je o škvrne. Naopak, je to skvelej správe. Veď uznajte sami. 
V druhom čítaní nám Pavol pripomína, že Boh si nás ešte pred škvrnou akéhokoľvek hriechu, "ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti." Chápeš to? Boh si ťa vybral. Nezávisle od toho, čo si už stihol povyvádzať, nezávisle od toho, aký hriech ešte spáchaš a čo pobabreš..., on ši ťa vyvolil, aby si bola jeho adoptívnou dcérou, jeho synom. A pritom pozná naše budúce rozhodnutia. Boh je proste skvelý, miluje nás.
Jasné, že je v tom aj tá škvrna. Prvé čítanie opäť pripomenulo jej pôvod. Sme celí Boží, ale hriechom prvých ľudí sme sa už narodili poškvrnení. Akoby sme už na tento svet prichádzali s ohavnou značkou démona, s hnusným tetovaním na duši, ktorým sme označení ako Diablov majetok.
Milosťou krstu Boh túto škvrnu, hnusnú značku na duši, ktorú voláme dedičná vina, z nás definitívne odstraňuje a vtláča do nás miesto nej svoju pečať, ktorá hovorí, že sme jeho adoptívni synovia a dcéry. Nie majetok, nie otroci, ako si nás označuje Diabol. Synovia a dcéry.
Každý hriech, ktorý urobím, akoby prekrýva tento Boží znak novou špinou, takže čím viac hriechov, tým menej vidím a cítim (a ľudia okolo mňa tiež), že som Boží. Ak momentálne Božiu značku na tvojej duši nevidno, pros hneď o odpustenie a očistenie. A čím skôr, dnes, zajtra, sláv sviatosť zmierenia. Neodkladaj to na týždeň pred Vianocami.
A čo Mária a dnešný sviatok? V tomto je Mária iná, ako my. Je nepoškvrnená, narodila sa bez Diabolského znaku na duši. Boh ju zvláštnym spôsobom uchránil od škvrny dedičného hriechu. Prečo? Nie pre jej výnimočnosť. Pre výnimočnosť jeho a jej Syna, nášho Pána, Ježiša Krista. Jemu nech je sláva a chvála na veky.

Publikácie a pomôcky