Skloň sa pred Pánom

VIA-Božie narodenie

Pred chvíľou sme spievali spolu s anjelmi a nebeskými zástupmi: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Spev, ktorý počuli betlehemskí pastieri krátko po tom, čo sa dozvedeli druhú najdôležitejšu správu celých dejín: "Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán." 
A o chvíľu urobíme to isté gesto, ktoré spravili pastieri krátko na to. Pri speve vyznania viery, presnejšie pri slovách "A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom..." si kľakneme. Tak ako sa pastieri sklonili pred Dieťatkom, v ktorom spoznali Boha, čo sa stal človekom... tak my sa skloníme pred tou veľkou vecou.

Boh sa stal človekom. A to nie je len tak. Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi.
Boh sa stal človekom. A kým sa staneš ty? Kým si bol pred pár rokmi? Kým si dnes? Kým budeš o 5, 10, 30 rokov?
Narodiť sa ako človek muselo byť pre Boha niečo také, ako pre nás zomrieť. Nakoniec to, že sa narodil v jaskynnej maštali nie je len tak. Jaskyňa nám pripomína hrob, do ktorého ho o 33 rokov neskôr na pár hodín uložili. A tiež naše hroby. Kým budeš, keď opustíš tento svet a narodíš sa pre večný život?

Viem, kto si. A viem, kým vždy budeš. Si Bohom milovaný syn, jeho milovaná dcéra. A vždy budeš milovaný, vždy budeš jeho milovaná. Ostatné závisí od teba.

Mysli na to, keď si kľakneš pred dieťaťom v betlehemských jasličkách. Nezostaň len pri tom, že svojim deťom poukazuješ vyrezávané postavičky ovečiek, pastierov a kráľov... Skutočne sa pokloň pred Bohom, ktorý sa stal tvojím bratom... a zver mu celý svoj život. 

Publikácie a pomôcky