Pastieri

www.ludovakultura.sk

VIA-Narodenie Pána

Prví po Márii, Alžbete a Jozefovi, kto sa dozvedeli, že práve sa Boh stal človekom, boli betlehemskí pastieri. A mne napadla tá otázka: Prečo práve oni? Prečo nie tí múdri, vzdelaní, zbožní... Evanjelista Lukáš má odpoveď: "V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva."  Zvýraznil som slovo bdeli, pretože mi to pripomenulo kľúčové slovo Prvej adventnej nedele. Áno, slovo "bdejte".
Prví, kto po Márii a Jozefovi videli Boha, ktorý sa stal človekom, boli opäť betlehemskí pastieri. Evanjelista Lukáš hovorí, že si hneď po odchode pastierov povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Je v tom kus naliehavosti: "Poďme teda...!" Nepočkajú ani do rána.

Mala by v tom byť istá podobnosť s nami a našimi zvykmi. Pred večerou sme si doma vypočuli zvestovanie anjelov. Otec, mama alebo niektoré zo starších detí prečítalo z evanjelia tú dôležitú správu: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A tá správa sa stala centrom večera, dôvodom pre vzájomné obdarúvanie sa, pre prípitok, sviatočné jedlo a SMSky s blahoželaniami...
A potom to už ide samo: "Poďme sa pozrieť...!" Nie náhodou je tá polnočná a omše ráno a dopoludnia... Aj ten čas bol kedysi vybraný tak trochu aj preto, aby sme mohli prísť, vidieť, počuť a zvestovať druhým, čo sa to dnes stalo...

A že to včera večer u vás vyzeralo trochu inak? Nevadí. Stále slávime Narodenie Pána. Stále máme príležitosť.

Publikácie a pomôcky