Nepoznaný medzi nami

ADV-03 NE B

Nedá mi pokoja jedna poznámka Jána Krstiteľa, ktorá zaznela v dnešnom evanjeliu: "Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte." Obraciam ju v hlave z každej strany. A nech sa na ňu pozriem akokoľvek, vyrušuje. Asi to tak má byť. Veď aj cez Krstiteľa zaznelo Pánovo slovo.

"Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte." Z kontextu, v ktorom tá veta zaznela, je zrejmé, že to nemala byť výčitka. Skôr výzva, pozvanie hľadať toho Nepoznaného medzi nami.
Poznáš ho? My samozrejme vieme, že Ján hovorí o Ježišovi, ktorý sa možno práve postavil do radu čakajúcich kajúcnikov, jediný, kto do toho radu určite nikdy nepatril. Vieme, že ten neznámy sa vola Ježiš, že neskôr dostal prímenie Kristus, vieme čo hovoria evanjeliá o jeho narodení, živote, smrti a vzkriesení. Poznáme jeho učenie a hlavne spasiteľné dielo. Už sme o tom predsa počuli toľko krát... To áno. Ale poznáš ho? Koľko rôznych ľudí stojí v nedeľu v kostole okolo teba, možno vieš, ako sa volajú a kde bývajú a čo majú radi... A poznáš ich? Vždy bude niečo, čo ťa prekvapí. Na druhých ľuďoch, na sebe a zvlášť na Ježišovi Kristovi vždy môžeš spoznať nové, dovtedy nepoznané.
Spoznávaj ho. Druhú časť adventu, rovnako ako tú prvú, môžeš použiť na všeličo. Čo tak venovať čas sponávaniu sa s Kristom? Nájdi spôsob, ako na to. Knihy, časopisy, filmy, videá, prednášky... A hlavne Sväté Písmo, Liturgia, modlitba...

"Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte." Medzi nami. Nie niekde ďaleko, tu, medzi nami. V spoločenstve kresťanov, v liturgii, vo svojom slove...
Hľadaj ho. Pozeraj okolo seba a hľadaj ho. Aj na to sa vynikajúco hodí druhá časť adventu. Skús ho nájsť napríklad v trpiacom, opustenom, neprijatom, chudobnom, odvrhnutom... 

"Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte." Vianočný príbeh nesie v sebe hlbokú tragiku tých, ktorí ho nespoznali. Tých, pre ktorých bol "len" ďalším dieťaťom, ktoré sa narodilo v nesprávny čas na nesprávnom mieste, sociálnym problémom, ktorý je lepšie nevidieť. Nespoznali ho a preto mali preňho miesto iba v maštali.
Čas. Možno iba nemali čas. Hostinský sa musel obracať, stále prichádzali a odchádzali ľudia, nevedel, kde mu hlava stojí... Venuj čas tomu, ktorý stojí medzi nami a je z veľkej miery nepoznaný.  

Publikácie a pomôcky