Čo videl Štefan?

http://sscrmnl.edu.ph

Svätý Štefan, prvý mučeník

Čo videl Štefan? Ľudí, ktorí sa s ním hádali, židov z diaspory, zo synagóg  Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov. Videl poriadne naštvaných mužov a ženy, pripravených skoncovať to s ním hneď a zaraz. Videl ľudí, ktorým zúrivosť zatemnila rozum, takže škrípali zubami ako nepríčetní...
A videl otvorené nebo a v ňom Ježiša Krista po Otcovej pravici. A práve toto posledné rozhodlo.

Aj ty aj ja denne vidíme mnoho vecí a mnoho situácií. Nemôžeme to všetko nevidieť. Ale môžeme sa rozhodnúť, na čo sa zameriame, na čo sústredíme svoju pozornosť, kvôli čomu z toho všetkého budeme žiť a zomierať.

Štefan si z toho všetkého vybral otvorené nebo a Syna človeka, stojaceho po pravici Boha. A tak aj dopadol: dnes ho oslavujeme ako svätého, ako toho, kto vstúpil do otvoreného neba. 
Čo si vyberieš ty?

Publikácie a pomôcky