Chrám

www.wikipedia.org

ADV-04 NE B

Dávid to myslí dobre. Chce postaviť chrám, Boží dom. Nie, Boh nepotrebuje dom, to Dávid dobre vie. No Dávid miluje svojho Boha a preto ho potrebuje obdarovať. Všetci to tak robíme: dávame dary, lebo chceme nimi niečo povedať. Potrebujeme niečo darovať tým, ktorých máme radi.
Dávid dostal nápad, ako to urobiť. Cíti sa trápne, že on býva v paláci a archa, symbol Božej prítomnosti medzi nimi, je v stane. A tak chce postaviť Bohu chrám. Chce pre Boha vybudovať miesto, ktoré bude cennejšie ako jeho palác. Veď to tak všetci robíme: pre tých, ktorých milujeme, chceme viac, lepšie a krajšie, ako pre seba.
Dávid nám dáva príklad: daj Bohu, ktorého miluješ, viac. Verím, že sme všetci slávili sviatosť zmierenia a teda nie len ty bývaš vo vyupratovanom dome, ale aj sám si obnoveným, vyupratovaným domov svojho Boha.

Ozaj, a čo Boh? Je úžasný. Aj on chce dať viac. Akoby povedal Dávidovi: Ty mi chceš postaviť dom? To je skvelé. A vieš čo? Ja chcem zase postaviť dom pre teba a tvoj rod. A, mimochodom, tvoj síce v tomto svete raz zanikne, ale predo mnou potrvá večne.

Dávid ten chrám, nad ktorým rozmýšľal, nakoniec nepostavil. Predsa len mal ruky až príliš poškvrnené krvou. Aj krvou nevinných. Ale pripravil všetko potrebné a chrám postavil jeho syn Šalamún.
Ale v dnešnom evanjeliu je spomenutý ešte jeden chrám, ktorý je Božou mocou stvorený z Dávida. Mária je chrámom, z ktorého narodením vyjde Boží Syn. Boh ju urobil chrámom. Ale pochádza z Dávidovho rodu, v jej žilách koluje krv Dávidových potomkov, jej gény sú dávidovské gény.

Čo to má spoločné s nami? Tri veci:
  1. Zober si príklad z Dávida. Nie vo všetkom svojom správaní je nasledovania hodný. Ale v tom, že sa rozhodol dať Bohu to najlepšie, v tom áno.
  2. Osláv Boha. On sám ti vybudoval dom a túži po tom, aby si po smrti zaujal svoje miesto vo večnosti. Osláv ho. A už teraz ži ako ten, pre ktorého Boh pripravil dom.
  3. Privítaj dieťa. To dieťa, ktoré vystúpi z chrámu menom Mária. Osláv Boha, ktorý sa stal človekom a narodil sa zo ženy. To sú Vianoce.  

Publikácie a pomôcky