Strukoviny

www.commons.wikimedia.org

CR-34 PO

Kráľ Nabuchodonozor medzi všetkými zajatcami nenašiel takých, ako boli Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš a vybral si ich za svojich poradcov, počúvame v dnešnom prvom čítaní. Zástancovia zdravej výživy by možno povedali, že to bolo stravou. Kým ostatní sa stravovali nezdravo, tí traja boli na strukovinách. No neviem, tri roky na hrachu a fazuli, to nie je žiadna výhra. (Vlastne nie, fazuľa prišla z Južnej Ameriky asi o 2000 rokov neskôr ☺)
Tie strukoviny si vybrali kvôli vernosti. Nemohli vedieť, čo za jedlo im to kráľ posiela. Čo z toho pochádza z nečistých zvierat a čo bolo dokonca obetované pohanským božstvám. Chcú biť verní Božiemu zákonu. Preto volia jedlo, ktorým určite nič nepokazia.
Väčšina ľudí by sa na ich mieste zriekla vernosti s tým, že sa to nedá. A predsa sa dá. Vždy musíme poriadne prehodnotiť každé svoje "nedá sa". Ešte pred tým, ako ho vyslovíme.

A ešte jedna poznámka: Tí traja neboli múdri preto, že jedli tri roky strukoviny. A nebola to ani Božia odmena za ich vernosť. Bol to dar, ktorý dostali, aby ho použili pre dobro svojho národa. Prečítajte si knihu proroka Daniela, uvidíte.

Publikácie a pomôcky