Liek na slepotu

www.alianca.fm.br/

CR-33 PO

Mentálna slepota má rôzne formy a prejavy. Napríklad tie, ktoré možno vidieť v dnešnom prvom čítaní. Skupina zlosynov z Izraelského národa nevidí bohatstvo pestrosti a rozdielnosti. A ako sa ukáže neskôr, úplne sa naladili na módnu vlnu v celej ríši. Nakoniec to vyšlo aj ako nariadenie a kráľovský zákon: "Kráľ Antiochus vydal nariadenie pre celé svoje kráľovstvo, že všetci musia splynúť v jeden národ, každý musí opustiť svojrázne zvyky." Nevidia rozdiel medzi dobrým a uniformným.

V prípade Grékov je za za tým mentálna slepota. No u Židov ide aj o slepotu spirituálnu. Problém totiž nespočíva ani tak v tom, že sa chcú podobať iným národom. Problém je v tom, že sa zriekajú svojej podobnosti s Pánom. Chcú byť ako iné národy a prestávajú byť Božím národom. 
Zase raz podľahli pokušeniu, ktoré začína slovami: "Budete ako..." (Gn 3,5)

Slepý Bartimej z dnešného evanjelia vie, čo treba robiť: kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ To je liek, ktorý zaberá aj na duchovnú aj na mentálnu slepotu. Treba ho brať denne v malých dávkach. 

PS: Predávkovanie ani negatívne vedľajšie účinky neexistujú.

Publikácie a pomôcky