Kráľ

www.kwaweber.org

Nedeľa Krista Kráľa

Podľa čoho sa pozná skutočný kráľ? Deti by povedali, že podľa koruny, žezla a kráľovského paláca. No v skutočnosti kráľ nie je kráľom preto, že nosí korunu. Nosí korunu preto, že je kráľom. Ľud v ňom spoznal kráľa a preto mu dali na hlavu korunu, do ruky žezlo a uviedli ho do paláca.
Podľa čoho sa pozná skutočný kráľ? V rozprávkach podľa toho, že bojuje za svoj ľud v beznádejnom boji, v Pánovi prsteňov podľa toho, že jeho ruky majú moc uzdravovať, v Starom zákone po troche z jedného i druhého a mali by sme ešte pridať múdrosť a požehnanie.


V prvom čítaní Pán o sebe hovorí: Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Postarám sa, vyslobodím ich, budem ich pás, dám im odpočinok, budem súdiť... A my, ktorí poznáme biblický obraz pastiera a stáda vieme, že pod ovečkami myslí nás. Tými slovami sa predstavuje ako kráľ, je to jeho programové vyhlásenie: Vyhľadám, ujmem sa, postarám sa, vyslobodím, budem súdiť... 
A za tým je nevyslovená otázka: Pridáš sa k tým, ktorí mu položia korunu na hlavu, vložia do rúk žezlo a s tým mu odovzdajú svoj život? 
Keď bol kráľ korunovaný, veľmoži (prakticky neobmedzení páni na svojom území) prichádzali, aby sa stali jeho vazalmi. To, že uznávajú jeho autoritu a moc vyjadrili gestom: kľakli si na kolená a do kráľových rúk vložili svoje zopäté ruky. Preto pri liturgii pred kráľom kľačíme. A preto máme zložené ruky.
Mysli na to, keď budeš o chvíľu kľačať. A keď si zložíš ruky. Tými gestami hovoríš niečo veľmi dôležité. 

Prijmi ho za svojho kráľa.

Pane Ježišu Kriste, Teba za kráľa sveta uznávam, všetko čo bolo stvorené, pre Teba bolo učinené. Uplatňuj nado mnou práva svoje. Obnovujem svoje krstné sľuby: Odriekam sa zlého ducha i všetkej pýchy jeho i všetkých skutkov jeho a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam svätej Cirkvi Tvojej k víťazstvu dopomohol. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali sväté kráľovstvo Tvoje a tak sa kráľovstvo pokoja Tvojho upevnilo na celom svete.
Amen.

Publikácie a pomôcky