Koľko dlhuješ?

CR-31 PI

Aj nepoctivý správca môže vyrukovať s poctivou otázkou. Ako ten dnešný keď sa pýta: "Koľko dlhuješ môjmu pánovi?" Áno, Boh je milosrdný a odpúšťa naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Ale predsa: "Koľko dlhuješ môjmu pánovi?" 
Vezmi svoj úpis... Áno, on znižuje tvoj dlh. Aj cez nepoctivých správcov. Lebo sme zadĺžení ako slovenské nemocnice / železnice / poisťovne /.../. (doplň si, čo chceš). A presne ako ony stále produkujeme nový dlh. Tak predsa: "Koľko dlhuješ môjmu pánovi?" 
Poďakuj za oddĺženie. A potom choď a už nehreš.

Publikácie a pomôcky